တမ်းပလိတ်:Non-free use rationale 2

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
မီဒီယာ ဒေတာနှင့် အခမဲ့မဟုတ်သော အကြောင်းအရာ အသုံးပြုရခြင်း အကြောင်းရင်း
အကြောင်းအရာ
ဖန်တီးသူ သို့
မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ဆိုင်သူ
ရင်းမြစ် (WP:NFCC#4) ရင်းမြစ်အား ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ဤဖိုင်အကြောင်း ဖော်ပြချက်စာမျက်နှာကို ပြင်ဆင်၍ ရယူသုံးစွဲထားသည့် ရင်းမြစ်ကို ထည့်သွင်းပေးပါ။(get help with syntax)
အသုံးပြုမည့် ဆောင်းပါး (WP:NFCC#7) အသုံးပြုမည့် ဆောင်းပါးအား ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ဤဖိုင်အကြောင်း ဖော်ပြချက်စာမျက်နှာကို ပြင်ဆင်၍ ဖိုင်အသုံးပြုထားသည့် ဆောင်းပါးအမည်ကို ထည့်သွင်းပါ။(get help with syntax)
အသုံးပြုရခြင်း အကြောင်းရင်း (WP:NFCC#8)
အခမဲ့ မီဒီယာဖြင့် အစားမထိုးနိုင်ပါ
အကြောင်းမှာ
(WP:NFCC#1)
အနည်းဆုံး အသုံးချမှု (WP:NFCC#3)
လုပ်ငန်းသုံး အခွင့်လမ်းများအတွက်
အလေးထားမှု
(WP:NFCC#2)
Fair useFair use of copyrighted material in the context of [[{{{Article}}}]]//my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%90%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%BA:Non-free_use_rationale_2
Documentation icon တမ်းပလိတ်မှတ်တမ်းလက်စွဲ[ကြည့်ရှု] [တည်းဖြတ်] [ရာဇဝင်] [ရှင်းသန့်]

Description[ပြင်ဆင်ရန်]

This template is an alternative to {{Non-free use rationale}}. Both are meant to facilitate creating non-free use rationales with the necessary components. Please read Wikipedia:Non-free content for the relevant policies.

This template is used by the experimental Wikipedia:File Upload Wizard. Its parameter fields are slightly different from those of {{Non-free use rationale}} because they are designed to match the data produced by the upload questionnaire. They are also designed to correspond somewhat more closely to the original criteria as defined in WP:NFCC. The wizard will fill in some of the fields with standard values for some types of non-free files, but will prompt the uploader for specific input in those cases where rationale elements are typically not predictable and must be explained individually.

Usage[ပြင်ဆင်ရန်]

If you want to use this template manually, you can find its parameters below. Don't forget to add a separate non-free file copyright tag, such as {{Non-free fair use}}, {{Non-free logo}}, {{Non-free book cover}} etc.

{{Non-free use rationale 2
<!--Obligatory fields-->
| Description =
| Author = 
| Source = 
| Article = 
| Purpose = 
| Replaceability = 
| Minimality = 
| Commercial = 
<!--Optional/expert fields-->
| Date =
| Publication =
| Replaceability_text =
| Other information =
}}
Description
A description of the copyrighted material.
Author
The original author and/or copyright holder of the non-free work.
Source
The immediate source, i.e. where you found this file.
Publication
(optional) The original source, i.e. where and how this non-free work was first published. Important in some cases where parts of the non-free use justification may depend on this information, e.g. in the case of some historical photographs.
Date
(optional) The date of publication.
Article
The exact name of the Wikipedia article in which the media is to be used (without the [[  ]] brackets).
Purpose
What function this file will serve in the article. This explanation must make it clear how and why the file will significantly increase the reader's understanding of the topic, in such a way that its absence would be detrimental to the article (cf. WP:NFCC#8). Do not copy generic rationale verbiage from some templated rationales elsewhere. State in clear, plain words what this particular file will be doing in this particular article. Be specific and concrete.
Replaceability
Why there couldn't be a freely licensed replacement that would adequately serve the same purpose (cf. WP:NFCC#1). Please bear in mind that this is not merely about replacements that actually exist and are readily available, but also about the mere possibility that such a replacement could realistically be created.
Replaceability_text
(optional) Note that though this template field has been implemented as optional, Wikipedia policy requires that its consideration is satisfied (see WP:NFCC#1).
If necessary,[၁] explain why it wouldn't be possible to adequately treat the encyclopedic content with freely licensed text alone.
Minimality
Add any necessary explanation how there won't be more non-free content used than necessary. Minimality means: Use low-resolution files rather than high-resolution files; don't use a larger portion of a work than necessary or an entire work if only a small portion would be sufficient; don't use more non-free items if a single one would be sufficient.
Commercial
i.e. "Respect for commercial opportunities": explain why our use of the file will not unduly infringe on any commercial interests of its copyright holders, by competing with the work's original market role.
Other information
(optional) any other information that is relevant to the sourcing, copyright information and non-free use justification.
  1. If in doubt, specific queries should be raised at Wikipedia talk:Non-free content.

Tracking categories[ပြင်ဆင်ရန်]

This template uses the following tracking categories:

TemplateData[ပြင်ဆင်ရန်]

အောက်ပါအချက်အလက်များမှာ အင်္ဂလိပ်ဝီကီပီးဒီးယားရှိ ရုပ်မြင်တည်းဖြတ်သူ (VisualEditor) ကဲ့သို့သော ကိရိယာများကို မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားတွင် အသုံးပြုလာနိုင်သည့် အနာဂတ်ကို ရည်ရွယ်၍ အင်္ဂလိပ်ဝီကီပီးဒီးယားရှိ တမ်းပလိတ်အချက်အလက်များ (TemplateData) စီမံကိန်းပုံစံရည်ရွယ်၍ မှတ်တမ်းမှတ်ရာ ပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိရိယာများကို အသုံးမပြုသေးသည့်တိုင် ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်ရေးခြင်း (computer programming) နှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်မျှသာ နားလည်သူများပင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်စေရန် အကျဉ်းချုပ်သဘော အသုံးပြုနိုင်သည်။

Non-free use rationale 2

This template is an alternative to {{Non-free use rationale}}. Both are meant to facilitate creating non-free use rationales with the necessary components. Please read Wikipedia:Non-free content for the relevant policies. This template is used by the experimental Wikipedia:File Upload Wizard. Its parameter fields are slightly different from those of {{Non-free use rationale}} because they are designed to match the data produced by the upload questionnaire. They are also designed to correspond somewhat more closely to the original criteria as defined in WP:NFCC. The wizard will fill in some of the fields with standard values for some types of non-free files, but will prompt the uploader for specific input in those cases where rationale elements are typically not predictable and must be explained individually.

တမ်းပလိတ် ပါရာမီတာများ[တမ်းပလိတ် ဒေတာကို တည်းဖြတ်ရန်]

ပါရာမီတာဖော်ပြချက်အမျိုးအစားအခြေအနေ
DescriptionDescription description

A description of the copyrighted material.

Stringလိုအပ်သည်
AuthorAuthor author

The original author and/or copyright holder of the non-free work.

Stringထည့်လိုပါက
SourceSource source

The immediate source, i.e. where you found this file.

Stringလိုအပ်သည်
PublicationPublication publication

The original source, i.e. where and how this non-free work was first published. Important in some cases where parts of the non-free use justification may depend on this information, e.g. in the case of some historical photographs.

Stringထည့်လိုပါက
DateDate date

The date of publication.

Stringထည့်လိုပါက
ArticleArticle article

The exact name of the Wikipedia article in which the media is to be used (without the [[ ]] brackets).

Stringလိုအပ်သည်
PurposePurpose purpose

What function this file will serve in the article. This explanation must make it clear how and why the file will significantly increase the reader's understanding of the topic, in such a way that its absence would be detrimental to the article (cf. WP:NFCC#8). Do not copy generic rationale verbiage from some templated rationales elsewhere. State in clear, plain words what this particular file will be doing in this particular article. Be specific and concrete.

Stringလိုအပ်သည်
Replaceability - Why not free image?Replaceability replaceability

Why there couldn't be a freely licensed replacement that would adequately serve the same purpose (cf. WP:NFCC#1). Please bear in mind that this is not merely about replacements that actually exist and are readily available, but also about the mere possibility that such a replacement could realistically be created.

Stringလိုအပ်သည်
Replaceability - Why not just text?Replaceability_text replaceability_text replaceability text

If necessary, explain why it wouldn't be possible to adequately treat the encyclopedic content with freely licensed text alone. Note that though this template field has been implemented as optional, Wikipedia policy requires that its consideration is satisfied (see WP:NFCC#1).

Stringထည့်လိုပါက
Minimal useMinimality minimality

Add any necessary explanation how there won't be more non-free content used than necessary. Minimality means: Use low-resolution files rather than high-resolution files; don't use a larger portion of a work than necessary or an entire work if only a small portion would be sufficient; don't use more non-free items if a single one would be sufficient.

Stringလိုအပ်သည်
Respect for commercial opportunitiesCommercial commercial

Explain why our use of the file will not unduly infringe on any commercial interests of its copyright holders, by competing with the work's original market role.

Stringလိုအပ်သည်
Other infoOther information other information Other_information other_information

Anything else that needs to be added?

Stringထည့်လိုပါက