တမ်းပလိတ်:2019–20 coronavirus pandemic data

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

မြင်ကွင်းအယ်ဒီတာဖြင့် တည်းဖြတ်ရန်

တည်နေရာ[မှတ်စု ၁] အတည်ပြုဖြစ်စဉ်များ[မှတ်စု ၂] သေဆုံးမှုများ ပြန်လည်သက်သာ[မှတ်စု ၃] ကိုးကား
225 ၁.၄၆သန်း + ၈၅,၀၀၀ + ၃၁၅,၀၀၀ +
United States[မှတ်စု ၄] ၄၁၇၂၀၆ ၁၄၁၈၃ ၂၂၇၀၂ [၅][၆]
Spain[မှတ်စု ၅] 146,690 14,673 48,021 [၈]
Italy[မှတ်စု ၆] 139,422 17,669 26,491 [၁၁]
Germany[မှတ်စု ၇] 110,483 2,183 31,432 [၁၂][၁၃]
France[မှတ်စု ၈] 82,048 10,869 21,254 [၁၅][၁၆]
China (mainland)[မှတ်စု ၉] 81,802 3,333 77,279 [၁၇]
Iran[မှတ်စု ၁၀] 67,286 4,003 29,812 [၂၃]
United Kingdom[မှတ်စု ၁၁] 60,733 7,097 [၂၅]
Turkey 38,226 812 1,846 [၂၆]
Belgium 23,403 2,240 4,681 [၂၇]
Switzerland 23,254 893 9,800 [၂၈]
Netherlands[မှတ်စု ၁၂] 20,549 2,248 [၃၀]
Canada 19,165 427 4,485 [၃၁]
Brazil 14,049 688 127 [၃၂][၃၃]
Austria 12,852 273 4,512 [၃၄][၃၅]
Portugal 12,442 345 184 [၃၆]
South Korea 10,384 200 6,776 [၃၇]
Israel[မှတ်စု ၁၃] 9,404 72 801 [၃၈]
Russia[မှတ်စု ၁၄] 8,672 63 580 [၄၂]
Sweden[lower-alpha ၁] 8,512 695 333 [၄၃]
Ireland 6,074 235 25 [၄၄]
Australia[lower-alpha ၂] 6,024 50 2,813 [၄၅]
Norway[မှတ်စု ၁၅] 6,012 101 [၄၆]
Chile 5,546 48 1.115 [၄၉][၅၀]
Denmark[မှတ်စု ၁၆] 5,402 218 1,621 [၅၂]
India 5,274 149 411 [၅၃]
Poland 5,205 159 222 [၃၂][၅၄]
Czech Republic 5,033 91 181 [၅၅]
Romania 4,761 209 528 [၅၆]
Japan 4,257 81 632 [၅၇]
Pakistan 4,187 58 467 [၅၈]
Malaysia 4,119 65 1,487 [၅၉]
Ecuador 3,995 220 140 [၆၀]
Philippines 3,870 182 96 [၆၁][၆၂]
Luxembourg 3,034 46 500 [၆၃]
Indonesia 2,956 240 222 [၆၄]
Peru 2,954 107 1,231 [၆၅][၆၆]
Saudi Arabia 2,932 41 631 [၆၇]
Mexico 2,785 141 633 [၆၈][၆၉]
United Arab Emirates 2,659 12 239 [၇၀][၇၁]
Finland[မှတ်စု ၁၇] 2,487 40 [၇၅][၇၆]
Serbia[မှတ်စု ၁၈] 2,447 61 118 [၇၈]
Thailand 2,369 30 888 [၇၉]
Panama 2,249 59 16 [၈၀]
Qatar 2,210 6 178 [၈၁]
Dominican Republic 1,956 98 36 [၈၂]
Greece 1,832 81 269 [၈၃][၈၄]
Colombia 1,780 50 100 [၈၅]
South Africa 1,749 13 45 [၈၆][၈၇]
Argentina 1,715 60 266 [၈၈]
Ukraine[lower-alpha ၃] 1,668 52 35 [၈၉]
Singapore 1,623 7 406 [၉၀][၉၁]
Iceland 1,586 6 559 [၉၂]
Algeria 1,572 205 237 [၉၃][၉၄]
Egypt[lower-alpha ၄] 1,450 94 276 [၉၅][၉၆]
Croatia 1,343 19 179 [၉၇]
Morocco[မှတ်စု ၁၉] 1,242 91 97 [၉၉][၁၀၀]
Estonia 1,185 24 69 [၁၀၁]
Slovenia 1,091 40 102 [၁၀၂]
Belarus 1,066 13 77 [၁၀၃]
Moldova[မှတ်စု ၂၀] 1,056 24 43 [၁၀၄]
Iraq 1,031 64 344 [၁၀၅]
New Zealand 969 1 282 [၁၀၆]
Hong Kong 961 4 264 [၁၀၇]
Lithuania 912 15 8 [၁၀၈]
Hungary 895 58 94 [၁၀၉]
Armenia 881 9 114 [၁၁၀]
Kuwait 855 1 111 [၁၁၁]
Azerbaijan[မှတ်စု ၂၁] 822 8 63 [၁၁၂]
Bahrain 821 5 467 [၁၁၃]
Bosnia and Herzegovina 794 34 79 [၁၁၄]
Diamond Princess[lower-alpha ၅] 712 12 619 [၁၁၅]
Kazakhstan 709 7 53 [၁၁၆]
Cameroon 685 9 60 [၁၁၇]
Tunisia 623 23 25 [၁၁၈]
Puerto Rico 620 24 [၁၁၉]
North Macedonia 617 30 35 [၁၂၀][၁၂၁]
Bulgaria 593 24 42 [၁၂၂]
Slovakia 682 2 16 [၁၂၃]
Latvia 577 2 16 [၃၂][၁၂၄]
Lebanon 575 19 62 [၁၂၅]
Andorra 564 23 52 [၁၂၆]
Uzbekistan 545 3 30 [၁၂၇]
Cyprus[မှတ်စု ၂၂] ၄၈၄ 14 47 [၁၂၈]
Costa Rica 483 2 24 [၁၂၉]
Uruguay 424 7 150 [၁၃၀]
Afghanistan 423 11 18 [၁၃၁]
Oman 419 2 72 [၁၃၂]
Albania 400 22 154 [၁၃၃]
Cuba[lower-alpha ၆] 396 11 27 [၁၃၄]
Burkina Faso 384 19 127 [၁၃၅]
Taiwan 379 5 67 [၁၃၆][၁၃၇]
Réunion[မှတ်စု ၂၃] 358 0 40 [၁၃၈]
Jordan 353 6 138 [၁၃၉]
Ivory Coast 349 3 41 [၁၄၀][၁၄၁]
Honduras 312 22 6 [၁၄၂]
Malta 299 0 5 [၁၄၃]
Ghana 287 5 31 [၁၄၄]
San Marino 279 34 40 [၁၄၅]
Niger 278 11 26 [၁၄၆]
Kyrgyzstan 270 4 25 [၁၄၇]
Mauritius 268 7 [၁၄၈]
Palestine 263 1 44 [၁၄၉]
Nigeria 254 6 44 [၁၅၀]
Vietnam 251 0 126 [၁၅၁]
Montenegro 248 2 4 [၁၅၂]
Senegal 237 2 105 [၁၅၃]
Bangladesh 218 20 33 [၁၅၄][၁၅၅]
Georgia[မှတ်စု ၂၄] 211 3 50 [၁၅၆]
Bolivia 210 15 2 [၁၅၇]
Sri Lanka 189 7 44 [၁၅၈]
Faroe Islands 184 0 131 [၁၅၉]
Kosovo[မှတ်စု ၂၅] 184 5 30 [၁၆၀]
DR Congo 180 18 9 [၁၆၁]
USS Theodore Roosevelt[မှတ်စု ၂၆] 173 0 0 [၃]
Kenya 179 6 7 [၁၆၂]
Mayotte 171 2 22 [၁၆၃]
Jersey 170 3 [၁၆၄]
Guernsey 166 4 34 [၁၆၅]
Venezuela 166 7 65 [၁၆၆]
Isle of Man[မှတ်စု ၂၇] 158 1 82 [၁၆၇]
Martinique 152 4 50 [၁၆၈]
Guinea 144 0 5 [၅]
Guadeloupe 139 7 31 [၁၆၉]
Brunei 135 1 91 [၁၇၀][၁၇၁]
Greg Mortimer 128 0 0 [၁၇၂]
Guam[မှတ်စု ၂၈] 121 4 27 [၆][၁၇၃]
Cambodia 117 0 63 [၁၇၄]
Paraguay 115 5 15 [၁၇၅]
Gibraltar 113 0 60 [၁၇၆]
Rwanda 105 0 7 [၁၇၇]
Trinidad and Tobago 105 7 1 [၁၇၈]
El Salvador 93 5 9 [၁၇၉]
Northern Cyprus[မှတ်စု ၂၉] 91 2 29 [၁၈၀]
Djibouti 90 0 9 [၁၈၁]
Madagascar 88 0 2 [၁၈၂]
Guatemala 87 3 17 [၁၈၃]
Monaco 79 1 3 [၁၈၄][၁၈၅]
Liechtenstein 77 1 0 [၁၈၆]
Aruba 74 0 14 [၁၈၇]
French Guiana[မှတ်စု ၃၀] 72 0 34 [၁၆][၁၈၈]
Togo 65 3 23 [၁၈၉]
Barbados 63 3 6 [၁၉၀]
Jamaica 63 3 9 [၁၉၁]
Mali 56 5 12 [၁၉၂][၁၉၃]
Ethiopia 52 2 4 [၁၉၄]
Uganda 52 0 0 [၁၉၅]
French Polynesia 47 0 0 [၁၉၆]
Cayman Islands 45 1 6 [၁၉၇]
Republic of the Congo 45 5 0 [၁၉၈]
Macau 44 0 10 [၁၉၉]
U.S. Virgin Islands 45 1 36 [၂၀၀]
Sint Maarten 40 6 1 [၂၀၁]
Bermuda 39 2 21 [၂၀၂]
Zambia 39 1 3 [၂၀၃]
Bahamas 36 6 5 [၂၀၄]
Guinea-Bissau 33 0 0 [၂၀၅]
Guyana 33 5 8 [၂၀၆]
Saint Martin 32 2 11 [၂၀၇]
Eritrea 31 0 0 [၂၀၈]
Gabon 30 1 1 [၂၀၉]
Benin 26 1 5 [၂၁၀]
Haiti 25 1 [၂၁၁]
Tanzania 24 1 5 [၅]
Myanmar 22 3 1 [၂၁၂]
Libya 20 1 1 [၂၁၃]
Antigua and Barbuda 19 1 0 [၂၁၄]
Maldives 19 0 13 [၂၁၅]
Syria 19 2 3 [၂၁၆]
New Caledonia 18 0 1 [၂၁၇]
Angola 17 2 2 [၂၁၈]
Equatorial Guinea 16 0 1 [၂၁၉]
Namibia 16 0 2 [၂၂၀][၂၂၁]
Fiji 15 0 0 [၂၂၂]
Mongolia 15 0 11 [၂၂၃]
Dominica 14 0 0 [၂၂၄]
Laos 14 0 0 [၂၂၅]
Saint Lucia 14 0 0 [၂၂၆]
Liberia 13 3 0 [၂၂၇]
Curaçao 13 1 5 [၂၂၈]
Coral Princess[မှတ်စု ၃၁] 12 0 0 [၂၃၀]
Grenada 12 0 0 [၂၃၁]
Sudan 12 2 2 [၂၃၂]
MS Zaandam & Rotterdam[မှတ်စု ၃၂] 11 2 0 [၂၃၄][၂၃၅]
Zimbabwe 11 2 0 [၂၃၆]
Saint Kitts and Nevis 11 0 0 [၂၃၇]
Seychelles 11 0 0 [၂၃၈]
Greenland 11 0 10 [၂၃၉]
Northern Mariana Islands 11 2 [၂၄၀][၂၄၁]
Suriname 10 1 3 [၂၄၂][၂၄၃]
Akrotiri and Dhekelia 10 0 0 [၂၄၄]
Mozambique 10 0 1 [၂၄၅]
Chad 10 0 2 [၂၄၆]
Eswatini 10 0 4 [၂၄၇]
Åland Islands 9 0 0 [၂၄၈]
Nepal 9 0 1 [၂၄၉][၂၅၀]
Central African Republic 8 0 0 [၁၀၀]
Malawi 8 1 0 [၂၅၁]
Turks and Caicos Islands 8 1 [၂၅၂]
Montserrat 8 0 0 [၂၅၃]
St. Vincent & the Grenadines 8 0 1 [၂၅၄]
Somalia[မှတ်စု ၃၃] 8 0 1 [၂၅၅]
Belize 7 1 0 [၂၅၆][၂၅၇]
Cape Verde 7 1 0 [၂၅၈]
Vatican City 7 0 [၂၅၉]
Sierra Leone 7 0 0 [၂၆၀]
Botswana 6 1 0 [၂၆၁]
Mauritania 6 1 2 [၂၆၂]
Nicaragua 6 1 2 [၂၆၃][၂၆၄]
Saint Barthélemy 6 0 1 [၂၀၇]
Donetsk People's Republic[မှတ်စု ၃၄] 5 0 0 [၂၆၆]
Bhutan 5 0 2 [၂၆၇]
Gambia 4 1 2 [၂၆၈]
Luhansk People's Republic[မှတ်စု ၃၄] 4 0 0 [၂၆၉]
São Tomé and Príncipe 4 0 0 [၂၇၀]
Anguilla 3 0 0 [၂၇၁]
British Virgin Islands 3 0 0 [၂၇၂]
Burundi 3 0 0 [၂၇၃]
Falkland Islands 2 0 0 [၂၇၄]
Papua New Guinea 2 0 0 [၂၇၅]
Sint Eustatius 2 0 0 [၂၇၆][၂၇၇]
Somaliland 2 0 0 [၂၇၈][၂၇၉]
South Sudan 2 0 0 [၂၈၀]
Abkhazia 1 0 0 [၂၈၁]
Artsakh 1 0 0 [၂၈၂]
East Timor 1 0 0 [၂၈၃]
Guantanamo Bay[မှတ်စု ၃၅] 1 0 0 [၂၈၄]
Saint Pierre and Miquelon 1 0 0 [၂၈၅]
As of 13 အောက်တိုဘာ 2021 (UTC) · History of cases: China, international
Notes
 1. ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော နိုင်ငံများနှင့် နယ်မြေဒေသများ ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံသားနှင့် မူလကူးစက်ခဲ့ရာ ဒေသများ ကွဲလွဲနေနိုင်သည်။ အချို့နိုင်ငံများတွင် ဖြစ်ပွားမှုသည် နယ်မြေဒေသများနှင့် အမှီအခိုနယ်မြေ များစွာပါဝင်နေပြီး သီးခြား ဖော်ပြထားသည်။
 2. Reported confirmed cases. Actual case numbers are probably higher, but impossible to ascertain.
 3. "–" denotes that no data is currently available for that territory, not that the value is zero.
 4. United States
  1. Figures include cases identified on the Grand Princess.
  2. Not all states or overseas territories report recovery data.
  3. Data is from unofficial trackers and not from the official Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
  4. Figures from the United States Department of Defense are only released on a branch-by branch basis since April 2020, without distinction between domestic and foreign deployment, and cases may be reported to local health authorities.[၁]
  5. Figures from the Department of Defense are as follows:
   • The DoD reports a total of 2,528 cases, 6 deaths, and 176 recovered.[၂]
   • The Navy reports 661 cases, 2 deaths, and 58 recovered.[၃]
   • The Air Force reports 577 cases, 1 death, and 67 recovered.[၄]
  6. Cases for the USS Theodore Roosevelt, currently docked at Guam, are reported separate from national figures, but included in the Navy's totals.
 5. Spain
  1. Including the autonomous cities of Ceuta and Melilla.
  2. Testing has been restricted to at-risk people showing symptoms.[၇]
 6. Italy
  1. Only at-risk people showing symptoms have been tested from 27 February 2020 and onwards.[၉][၁၀]
 7. Germany
  1. Not all state authorities count recoveries.[၁၂]
  2. Recoveries include estimations by the Robert Koch Institute.[၁၂][၁၃]
 8. France
  1. Testing has been restricted to at-risk people showing severe symptoms.[၁၄]
  2. Excluding all Overseas departments and regions and Overseas collectivities.
  3. Recoveries only include hospitalised cases.[၁၅][၁၆]
 9. China
  1. Excluding 1,453 asymptomatic cases under medical observation as of ၇ ဧပြီ  ၂၀၂၀ (၂၀၂၀ -၀၄-၀၇)
  2. Asymptomatic cases were not reported prior to ၃၁ မတ် ၂၀၂၀.
 10. Iran
  1. Due to a shortage of resources, testing is restricted to only severe cases.[၁၈]
  2. Non-official sources inside and outside Iran report significantly higher numbers of infected and dead.[၁၉][၂၀][၂၁][၂၂]
 11. United Kingdom
  1. Excluding all British Overseas Territories and Crown dependencies.
  2. As of 23 March 2020, the United Kingdom government does not publish the number of recoveries. Last update on 22 March reported 135 recovered patients.[၂၄]
 12. Netherlands
  1. All four constituent countries of the Kingdom of the Netherlands (i.e. the country - as opposed to the Kingdom - of the Netherlands - in this table row -, Aruba, Curaçao and Sint Maarten) are listed separately.
  2. Special municipalities are listed separately.
  3. The Dutch Government agency RIVM, responsible for the constituent country the Netherlands, does not count its number of recoveries[၂၉]
 13. Israel
  1. Excluding cases from the West Bank, which has been occupied by Israel since 1967.
  2. Including cases from the disputed Golan Heights, which was occupied and annexed by Israel in 1981 but remains internationally recognized as being under Syrian sovereignty.
 14. Russia
  1. Including cases from the disputed Crimea, which was annexed by Russia in 2014 but remains internationally recognized as being under Ukrainian sovereignty.
  2. Excluding the cases from Diamond Princess cruise ship which are classified as "on an international conveyance".
  3. One fatality was not officially recorded by the Russian authorities as caused by coronavirus.[၃၉][၄၀][၄၁]
 15. Norway
  1. From 13 March 2020, testing of the normal population was discontinued, and is now only reserved for health professionals and acutely ill people in vulnerable groups.
  2. The Norwegian Institute of Public Health states that there are more infected people in Norway than the figures show. The dark figures are presumed to be higher because of limited testing.[၄၆]
  3. Estimation of number of coronavirus infected:
   • As of 23 March 2020, according to figures from just over 40% of all GPs in Norway, 20,200 patients have been registered with the "corona code" R991. The figure includes both cases where the patient has been diagnosed with coronavirus infection through testing, and where the GP has used the "corona code" after assessing the patient's symptoms against the criteria by the Norwegian Institute of Public Health.[၄၇]
   • As of 24 March 2020, the Norwegian Institute of Public Health estimates that between 7,120 and 23,140 Norwegians are infected with the coronavirus.[၄၈]
 16. Denmark
  1. The autonomous territories of the Faroe Islands and Greenland are listed separately.
  2. From 12 March to 1 April 2020, testing primarily focused on people with more serious symptoms, vulnerable people and health professionals. Before and after this period testing was done more broadly, among others including people with mild symptoms and people that have been in close contact with an infected person.[၅၁]
 17. Finland
  1. Excluding the autonomous region of the Åland Islands.
  2. Not all suspected infections are tested. As of 31 March 2020, testing focuses on at-risk people and patients with severe symptoms of respiratory tract infection, as well as healthcare and social welfare personnel.[၇၂] Specimens from mildly symptomatic and returning travellers can still be taken at the discretion of the treating physician.[၇၃]
  3. There is no reliable or frequently published national data source which provides counts of recoveries. However, as of 1 April 2020, there have been hundreds of recoveries. The exact number is not known, as only a small proportion of patients have been hospitalized.[၇၄]
 18. Serbia
  1. Excluding cases from the disputed Kosovo, which unilaterally declared independence from Serbia in 2008.[၇၇]
 19. Morocco
  1. Including cases in the disputed Western Sahara territory controlled by Morocco. There are no confirmed cases in the rest of Western Sahara.[၉၈]
 20. Moldova
  1. Including the disputed territory of Transnistria.
 21. Azerbaijan
  1. Excluding the de facto state of Artsakh.
 22. Cyprus
 23. Réunion
  1. Recoveries only include hospitalised cases.
 24. Georgia
  1. Excluding the de facto state of Abkhazia.
 25. Kosovo
  1. Excluding Serbia.
  2. Kosovo is the subject of a territorial dispute between the Republic of Kosovo and the Republic of Serbia.
 26. USS Theodore Roosevelt
  1. Although currently docked at Guam, cases for the USS Theodore Roosevelt are currently reported separately.
 27. Isle of Man
  1. Recoveries are presumed. Defined as "An individual testing positive for coronavirus who completes the 14 day self-isolation period from the onset of symptoms who is at home on day 15, or an individual who is discharged from hospital following more severe symptoms."[၁၆၇]
 28. Guam
  1. Cases for the USS Theodore Roosevelt, currently docked at Guam, are reported separately.
 29. Turkish Republic of Northern Cyprus
  1. Cases from this de facto state are not counted by Cyprus.
 30. French Guiana
  1. Recoveries only include hospitalised cases.
 31. Coral Princess
  1. The cruise ship Coral Princess has tested positive cases since early April 2020, and has now docked in Miami.[၂၂၉]
  2. Coral Princess's numbers are currently not counted in any national figures.
 32. MS Zaandam and MS Rotterdam
  1. The cruise ship MS Zaandam became stranded off the coast of Chile after being denied entry to ports since 14 March 2020.
  2. The MS Rotterdam rendezvoused with the Zaandam on March 26 off the coast of Panama City to provide support and evacuate healthy passengers. Both transited the Panama canal, and have now docked in Florida.[၂၃၃]
  3. MS Zaandam and Rotterdam's numbers are currently not counted in any national figures.
 33. Somalia
  1. Excluding the de facto state of Somaliland.
 34. ၃၄.၀ ၃၄.၁ Donetsk and Luhansk People's Republic
  1. Cases from these unrecognized territories are not counted by Ukraine.[၂၆၅]
  2. Note that these territories are distinct from the Ukraine-administered regions of the Donetsk and Luhansk Oblasts.
 35. Guantanamo Bay
  1. Since April 2020, the Department of Defense has directed bases to not publicize case statistics.[၁]

Documentation icon တမ်းပလိတ်မှတ်တမ်းလက်စွဲ[ဖန်တီး]
 1. ၁.၀ ၁.၁ Borunda၊ Daniel။ Coronavirus: Fort Bliss stops releasing numbers of COVID-19 cases after Pentagon order (in en)။
 2. Myers၊ Meghann (2020-04-06)။ Number of troops diagnosed with COVID-19 jumped nearly 50 percent over the weekend (in en-US)။
 3. ၃.၀ ၃.၁ U.S. Navy COVID-19 Updates (in en-US)။
 4. Air Force update for COVID-19 (in en-US)။
 5. ၅.၀ ၅.၁ ၅.၂ Coronavirus Update (Live) - Worldometer
 6. ၆.၀ ၆.၁ COVID-19/Coronavirus Real Time Updates With Credible Sources in US and Canada | 1Point3Acres
 7. Sevillano၊ Elena (March 23, 2020)။ 640,000 rapid coronavirus tests arrive in Spain
 8. El mapa del coronavirus en España: 14.673 muertos y más de 146.000 casos (in es)။
 9. Italy blasts virus panic as it eyes new testing criteria (February 27, 2020)။
 10. Perrone၊ Alessio (March 14, 2020)။ How Italy became the ground zero of Europe’s coronavirus crisis
 11. Dipartimento della Protezione Civile။ COVID-19 Italia - Monitoraggio della situazione
 12. ၁၂.၀ ၁၂.၁ ၁၂.၂ Wie sich das Coronavirus in Ihrer Region ausbreitet (in German)။ Zeit Online။
 13. ၁၃.၀ ၁၃.၁ Corona-Karte Deutschland: COVID-19 live in allen Landkreisen und Bundesländern (in de)။
 14. France to step up coronavirus testing methods as death toll climbs (March 18, 2020)။
 15. ၁၅.၀ ၁၅.၁ COVID-19 (in fr)။
 16. ၁၆.၀ ၁၆.၁ ၁၆.၂ Nombre cumulé de personnes retournées à domicile depuis le 1er mars 2020 (in fr) (2020-03-30)။
 17. You must specify title = and url = when using {{cite web}}. (in zh-cn)။ National Health Commission (6 April 2020)။ “"31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者137例,其中境外输入无症状感染者102例;当日转为确诊病例11例(境外输入11例);当日解除医学观察64例(境外输入8例);尚在医学观察无症状感染者1095例(境外输入358例)。"”
 18. 'People Are Dying Left and Right.' Inside Iran's Struggle to Contain Its Coronavirus Outbreak (in en)။
 19. Weinthal၊ Benjamin (7 April 2020)။ Iran has 500,000 people infected with coronavirus (in en)။ Jerusalem Post
 20. "What is the real size of the coronavirus epidemic in Iran?"၊ France 24၊ 1 March 2020။ 
 21. "Iran Lawmaker Says Fifty Died Of Coronavirus in Qom Alone, As Crisis Deepens"၊ Radio Farda၊ 24 February 2020။ 
 22. "Iran rejects BBC Persian report of at least 210 coronavirus deaths"၊ 28 February 2020။ 28 February 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 28 February 2020။ 
 23. "COVID-19 kills 121 more in Iran: Official" (in en)၊ IRNA English၊ 8 April 2020။ 8 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး 
 24. Historic data။ Public Health England။
 25. Total UK cases COVID-19 Cases Update။ Public Health England။
 26. T.C Sağlık Bakanlığı Günlük Koronavirüs Tablosu, Turkey Ministry of Health Daily Coronavirus Table (in tr)။
 27. Coronavirus COVID-19 (in dutch)။
 28. Cas d'infection au Sars-CoV-2 en Suisse (in fr)။ Tribune de Genève
 29. "Coronavirus in the Netherlands: the questions you want answered"၊ Dutch News 
 30. Actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) (in Dutch)။ RIVM။ 2020-04-07 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 31. "Tracking every case of COVID-19 in Canada"၊ CTV News။ 
 32. ၃၂.၀ ၃၂.၁ ၃၂.၂ Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University
 33. "Casos de coronavírus no Brasil em 7 de abril" (in pt-br)၊ G1။ 7 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး 
 34. Neuartiges Coronavirus (2019-nCov) (in de)။ Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection။
 35. Amtliches Dashboard COVID19 - öffentlich zugängliche Informationen (in de)။ Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection။
 36. Ponto de Situação Atual em Portugal (in pt)။ Ministry of Health။
 37. You must specify title = and url = when using {{cite web}}.KCDC။ (in ko)။
 38. "Israel's coronavirus death toll up to 72, with 9,404 confirmed cases"၊ www.ynetnews.com/။ 8 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး 
 39. "First death from coronavirus registered in Moscow"၊ 19 March 2020။ 19 March 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး 
 40. "О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России"၊ Rospotrebnadzor၊ 19 March 2020။ 19 March 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး 
 41. "Оперштаб заявил об отсутствии в России летальных исходов от коронавируса" (in ru)၊ RBC၊ 19 March 2020။ 19 March 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး 
 42. Оперативные данные. По состоянию на 8 апреля (in ru) (8 April 2020)။ 8 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 43. Han Lin Yap။ Coronavirus i Sverige
 44. Latest updates on COVID-19 (Coronavirus)။ Department of Health (Ireland) (8 April 2020)။
 45. "Charting the coronavirus spread: The latest Australian data on the COVID-19 pandemic" (in en-AU)၊ ABC News၊ 17 March 2020။ 8 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး 
 46. ၄၆.၀ ၄၆.၁ Live: Corona-viruset sprer seg i Norge og verden။ 8 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 47. Venli၊ Vegard (March 23, 2020)။ 20.200 personer registrert med korona-diagnose
 48. Kristensen၊ Mette (March 24, 2020)။ FHI: 23.000 kan være koronasmittet
 49. Casos confirmados COVID-19 (in es)။ Gobierno de Chile
 50. "5 nuevos fallecidos y casos confirmados por coronavirus asciende a 4.161" (in es)၊ El Dínamo၊ 8 April 2020။ 4 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး 
 51. Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet (in da)။ Sundhedsstyrelsen (Danish Health Authority) (2020-04-03)။
 52. Tal og overvågning af COVID-19 (in Danish)။ Coronavirus/COVID-19Sundhedsstyrelsen (Danish Health Authority) (7 April 2020)။ 8 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 53. Home - Ministry of Health and Family Welfare - GOI (in en)။
 54. Ministerstwo Zdrowia [MZ_GOV_PL] (8 April 2020)။ W sumie liczba zakażonych koronawirusem 5000/136 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe) (in pl)။
 55. COVID-19 | Onemocnění aktuálně od MZČR (in czech)။ Ministry of Health (Czech Republic) (2020)။ 2020-04-06 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 56. Informare COVID -19, Grupul de Comunicare Strategică, 8 Aprilie 2020, ora 13.00 – MINISTERUL AFACERILOR INTERNE (in ro-RO)။ 8 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 57. 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年4月8日版) (in ja)။ 8 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 58. COVID-19 Health Advisory Platform by Ministry of National Health Services Regulations and Coordination။ 7 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 59. Covid-19 (Maklumat Terkini)Ministry of Health (Malaysia)
 60. "Ecuador registra 3 995 casos de covid-19 y 220 fallecidos" (in es)၊ El Comercio၊ 7 April 2020။ 8 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး 
 61. COVID-19 Cases: Philippines
 62. "COVID-19 cases in PH up by 106; total at 3,870"၊ ABS CBN၊ 8 April 2020။ 
 63. Coronavirus: COVID-19။ Government of Luxembourg။
 64. Dashboard Pemantauan Kasus COVID-19Indonesian National Board for Disaster Management။ 7 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 65. Ministry of Health (Peru)။ "Sala Situactional COVID-19 Perú" (in es)၊ 2 April 2020။ 
 66. "Minsa: Casos confirmados por coronavirus COVID-19 ascienden a 2954 en el Perú (Comunicado N°57)" (in es)၊ Plataforma digital única del Estado Peruano၊ 7 April 2020။ 
 67. COVID 19 Dashboard: Saudi Arabia (in ar)။ 7 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 68. Coronavirus, día a día (in es)။ El Universal
 69. "Pacientes recuperados de coronavirus en mexico, hoy 2 de abril" (in es)၊ tikitakas၊ 2 April 2020။ 
 70. "UAE announces recovery of 19 patients, 283 new cases of COVID-19, one death"၊ Emirates News Agency၊ 8 April 2020။ 8 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး 
 71. "COVID-19: 300 new coronavirus cases reported in UAE on Wednesday"၊ Gulf News၊ 8 April 2020။ 8 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး 
 72. Suomi miettii nyt, kumpaa tietä pitkin edetä pois rajoitustoimista: Lisätäänkö koronaviruksen vai vasta-aineiden testaamista? (in fi) (2020-03-31)။ 2020-04-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 73. Frequently asked questions about coronavirus COVID-19။ 2020-04-06 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 74. HUS:n ylilääkäri: Suomessa satoja koronasta parantuneita – vanhimmat yli 80-vuotiaita (in fi) (2020-04-01)။ 2020-04-06 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 75. Varmistetut koronatapaukset Suomessa (COVID-19)။ 7 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 76. Tilannekatsaus koronaviruksesta။ Finnish Institute for Health and Welfare။ 2020-04-08 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 77. ကိုဆိုဗို သည် ကိုဆိုဗိုသမ္မတနိုင်ငံနှင့် ဆားဘီးယားနိုင်ငံတို့အကြား အငြင်းပွားနေသော ဒေသတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ကိုဆိုဗိုသမ္မတနိုင်ငံသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ရက်နေ့တွင် လွတ်လပ်သောနိုင်ငံအဖြစ် ကြေငြာခဲ့သော်လည်း ဆားဘီးယားနိုင်ငံက ယင်း၏ အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင်နယ်မြေအဖြစ် ဆက်လက်ကိုင်စွဲထားသည်။ အစိုးရနှစ်ရပ်သည် ၂၀၁၃ တွင် ဘရပ်စ်ဆဲသဘောတူညီမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် နှစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးများ စတင်ခဲ့သည်။ ကိုဆိုဗိုအား လွတ်လပ်သော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ် ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ၁၉၃ နိုင်ငံအနက် ၁၁၁ နိုင်ငံက အသိအမှတ်ပြုထားသည်။
 78. "Three more coronavirus-related deaths in Serbia, 247 new cases" (in en)၊ N1 Srbija၊ 7 April 2020။ 
 79. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (in th)။ Department of Disease Control (Thailand)
 80. Casos de Coronavirus COVID-19 en Panamá (in es)။ Ministerio de Salud de la República de Panamá
 81. Covid-19။ Ministry of Public Health (Qatar)။
 82. "Twelve new deceased since yesterday for a total of 98 deaths and 1,956 confirmed cases of COVID-19" (in en)၊ dominicantoday.com။ 7 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး 
 83. "Κορωνοϊός: 81 νεκροί και 1.832 επιβεβαιωμένα κρούσματα στη χώρα μας" (in el)၊ CNN.gr၊ 7 April 2020။ 8 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး 
 84. Ενημέρωση διαπιστευμένων συντακτών υγείας από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας για το νέο κορονοϊό, Καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα (6/4/2020) (in Greek)။
 85. Coronavirus en Colombia (in es)။ Instituto Nacional de Salud။
 86. Mkhize announces total Covid-19 infections in SA now at 1,749, with one more death။ The Citizen (2020-04-07)။
 87. COVID-19 South African coronavirus news and information portal
 88. "Mapa del coronavirus en Argentina en tiempo real" (in es)၊ Página 12 
 89. Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
 90. Updates on Covid-19 local situation။ Ministry of Health (Singapore)။
 91. "Singapore sees record daily spike of 142 new COVID-19 cases"၊ ChannelNewsAsia၊ 8 April 2020။ 
 92. COVID-19 á Íslandi - Tölfræði (in Icelandic) (7 April 2020)။
 93. COVID-19 Information (7 April 2020)။ 8 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 94. COVID-19 : Carte épidémiologique။ Ministry of Health, Population, and Hospital Reform (Algeria)။ 6 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 95. Egypt Cares (Official government source) (5 April 2020)။
 96. Egypt confirms 9 new deaths, 128 additional coronavirus cases, raising total to 1,450 (7 April 2020)။
 97. Službena stranica Vlade။ Croatian Institute of Public Health။
 98. Regular Updates by MINURSO on Covid-19။ United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (4 April 2020)။
 99. Le Portail Officiel du Coronavirus au Maroc (in fr)။ Ministère de la santé
 100. ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၁ Coronavirus in Africa tracker။ BBC။
 101. Information about Coronavirus disease COVID-19။ Estonian Health Board။
 102. Nove okužbe v domovih za starejše, skupaj 1091 okuženih။ 8 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 103. "В Беларуси с начала вспышки — 1066 случаев коронавируса. 77 человек выздоровели" (in ru)၊ 8 April 2020။ 
 104. COVID-19 în Republica Moldova: situaţia la zi
 105. وزارة الصحة العراقية (in en)။ 6 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 106. COVID-19 - current cases။ Ministry of Health (New Zealand)။
 107. Together, We Fight The Virus!။ Department of Health။
 108. Svarbiausia informacija apie koronavirusą (COVID-19)။ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (7 April 2020)။ 7 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 109. Tájékoztató oldal a koronavírusról Aktualiskoronavirus.gov.hu
 110. Հաստատված դեպքերն ըստ օրերի — NCDC Armenia (in hy-AM)။
 111. KUWAIT_MOH (8 April 2020)။ تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 112 حالة جديدة، وتسجيل 6 حالة شفاء بـ #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 855 حالة
 112. Azərbaycanda cari vəziyyət (in az-AZ)။
 113. Covid-19 Updates။ Ministry of Health (Bahrain)။
 114. Koronavirus u BiH (in bs)။ Klix။
 115. About Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (in en) (2020-03-26)။
 116. Ситуация с коронавирусом официально (in ru)။ Kazinform။ 7 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 117. CoronaStat Cameroun
 118. covid-19.tn
 119. RESULTADO DE PRUEBAS PARA COVID-19 EN PUERTO RICO (in es)။ Departamento de Salud de Puerto Rico။
 120. Latest information on COVID-19 and measures for prevention of spreading issued by the Government။ Ministry of health (North Macedonia)။
 121. Real-time Coronavirus condition in North Macedonia (in mk-MK)။
 122. Актуални новини။ Ministry of Health (Bulgaria) (7 April 2020)။
 123. Domov | Koronavírus na Slovensku - COVID-19။ 7 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 124. Sākumlapa | Covid-19 (in lv)။
 125. You must specify title = and url = when using {{cite web}}. (in ar-lb)။ Lebanese Ministry of Information။ 7 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 126. Actualitat coronavirus (in ca)။ Govern d'Andorra။
 127. Коронавирусная инфекция (COVID-19) (in ru)။
 128. Michael၊ Peter။ "Coronavirus: Coronavirus: 29 cases announced on Tuesday (updated)" (in en-GB)၊ Cyprus Mail၊ 7 April 2020။ 
 129. Situacion Nacional Covid-19 (in es)။ Ministerio de Salud (Costa Rica)။ 6 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 130. Comunicados (in es)။
 131. 56 New COVID-19 Cases in Afghanistan, Total 423 (in en)။
 132. Covid-19 cases in Oman
 133. Coronavirus Albania | Statistika (in sq)။ Agjencia Kombëtare e Shoqerisë së Informacionit။
 134. Infecciones por coronavirus – COVID-19 (in es)။
 135. "Ministère de la Santé - Burkina Faso" (in fr)၊ Facebook၊ 7 April 2020။ 
 136. Taiwan Centres for Disease Control (in zh-tw)။ Taiwan Centres for Disease Control
 137. 國內累計379人確診,67人解除隔離 (in zh-tw)။ Taiwan Centres for Disease Control (8 April 2020)။
 138. Réunion၊ Les services de l’Etat à La (2020-04-07)။ Point de situation du 07/04/2020 : 9 nouveaux cas confirmés (in fr)။
 139. فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) (in ar)။ corona.moh.gov.jo
 140. CORONAVIRUS (COVID-19) : PROTÉGEONS-NOUS CONTRE LE CORONAVIRUS (in French)။ 4 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 141. "Covid-19 : la Côte d’Ivoire enregistre 26 nouveaux cas confirmés"၊ Abidjan.net။ 7 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး 
 142. Coronavirus COVID-19 En Honduras (in es)။ Gobierno de la República de Honduras။
 143. "[WATCH Coronavirus: Six new cases, including one-month-old baby]"၊ Malta Today၊ 8 April 2020။ 
 144. COVID-19 Updates | Ghana။ 6 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 145. ISS - Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino
 146. Évolution du Coronavirus au Niger en temps réel – Coronavirus, Covid19 (in en-US)။
 147. Информации (in ru)။ Ministry of Health (Kyrgyz Republic)။ 7 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 148. Covid19 | Coronavirus Mauritius
 149. فايروس كورونا (COVID-19) في فلسطين (in ar)။ 7 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 150. NCDC Covid-19 PageNigeria Centre for Disease Control
 151. TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19 (in vi)။ BỘ Y TẾ (Ministry of Health)။
 152. "Presjek situacije u Crnoj Gori u utorak, 08.04. u 08:30" (in Montenegrin)၊ Institut za javno zdravlje Crne Gore (IJZCG)၊ 8 April 2020။ 
 153. Communiqué de Presse N°37 (in fr)။ Ministry of Health and Social Action (Senegal) (7 April 2020)။
 154. COVID-19 Status Bangladesh။ 8 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 155. Covid Public Dashboard Information at a glanceIEDCR (Bangladesh)
 156. StopCOV.ge။ 5 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 157. Datos Oficiales (in es)။
 158. Epidemiology Unit။ Ministry of Health (Sri Lanka)။
 159. QODIO။ Corona í Føroyum (in en)။
 160. Statistikat e fundit (in Albanian)။ 7 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 161. ANICiiS (in en)။
 162. Ministry of Health [MOH_Kenya] (7 April 2020)။ #KomeshaCorona update
 163. "Coronavirus COVID-19 à Mayotte : 171 cas confirmés au total" (in fr)၊ Agence Régionale de Santé - Mayotte၊ 7 April 2020။ 
 164. Jersey၊ States of။ Coronavirus (COVID-19) cases (in en)။
 165. COVID-19 Coronavirus - Testing results (in en) (27 March 2020)။ 7 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 166. María Victoria Fermín Kancev။ "En últimas 24 horas sólo se detectó un caso de COVID-19 y hay 166 contagiados #7Abr" (in es)၊ Efecto Cocuyo၊ 6 April 2020။ 
 167. ၁၆၇.၀ ၁၆၇.၁ Latest updates။ Isle of Man Government။ 6 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 168. Coronavirus : point d'actualité (in fr)။ Agence régionale de santé Martinique
 169. COVID-19 : informations, recommandations et points de situation / Informations coronavirus / Sécurité sanitaire / Risques naturels, technologiques et sanitaires / Politiques publiques / Accueil - Les services de l'État en Guadeloupe
 170. Ministry of Health - pressreleaseCOVID-19။ 2 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 171. "COVID-19 live updates: Self-isolation at home no longer allowed for inbound travellers"၊ The Scoop၊ 4 April 2020။ 
 172. Nearly 130, Including Australians, On Antarctic Cruise Ship Have Coronavirus (in en)။
 173. JIC RELEASE NO. 52 - Six Test Positive for COVID-19; SMS Alerts Being Utilized; DPHSS Updates; Visitation Suspended at GMHA - GHS OCD | Government of Guam
 174. COVID-19 Tracking System။ Ministry of Health of Cambodia (7 April 2020)။
 175. "Suman quince recuperados por COVID-19" (in es)၊ Ministry of Public Health and Social Welfare (Paraguay)၊ 7 April 2020။ 
 176. Covid-19 Government Public Notifications။ HM Government of Gibraltar။
 177. Coronavirus Disease COVID-19။ Rwanda Biomedical Centre။
 178. COVID-19 (Novel Coronavirus)။ 4 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 179. SITUACIÓN NACIONALMinistry of Health (El Salvador)
 180. "Pozitif vaka 91'e çıktı!" (in tr)၊ www.haberturk.com။ 5 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး 
 181. "Covid-19 : 31 personnes testées positives au cours des 24 dernières heures à Djibouti" (in fr)၊ Agence Djiboutienne d'Information၊ 6 April 2020။ 
 182. "Covid 19:5 nouveaux cas de..." (in fr)၊ 7 April 2020။ 
 183. Coronavirus (in es)။ Ministerio de Salud Pública (Guatemala)။
 184. CORONAVIRUS : Deux nouveaux cas positifs révélés à Monaco။ 7 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 185. GvtMonaco (7 April 2020)။ Quatre nouveaux cas positifs révélés à Monaco. (in French)။
 186. Ministerium für Gesellschaft (in German)။ 4 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 187. Aruba Covid-19 Information (in en)။
 188. Covid Info du vendredi 3 avril 2020 / COVID INFO / Coronavirus / Covid-19 / Santé / Politiques publiques / Accueil - Les services de l'État en Guyane။ 6 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 189. Coronavirus au Togo (in fr)။
 190. "COVID-positive Bajan, 95, dies in isolation; Barbados hits 63 cases" (in en)၊ Loop News၊ 7 April 2020။ 
 191. CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)။ 5 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 192. "Urgent: 8 nouvelles guérisons du Coronavirus au Mali" (in fr)၊ Ministère de la Santé et des Affaires Sociales (Mali)။ 
 193. "Coronavirus au Mali: un total de 56 personnes infectées dont douze (12) guéris (mise à jour du 7 avril 2020)" (in fr)၊ Ministère de la Santé et des Affaires Sociales (Mali)၊ 7 April 2020။ 
 194. Facebook update (in am)။ Ministry of Health, Ethiopia (7 April 2020)။
 195. Information PortalMinistry of Health (Uganda)
 196. La Direction de la santé met à disposition les derniers communiqués et notes d’informations relatifs au Coronavirus Covid-19
 197. Coronavirus (COVID-19)။ Cayman Islands Government (1 April 2020)။
 198. "Covid-19: Congo registers 45 cases, 5 deaths"၊ Panapress၊ 4 April 2020။ 
 199. Special webpage against Epidemics။ 6 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 200. Coronavirus Disease 2019 (COVIS-19)။ USVI Department of Health။
 201. "40 positive COVID-19 cases, for Dutch side, 28 men, 12 women" (in en-gb)၊ The Daily Herald၊ 7 April 2020။ 
 202. Novel Coronavirus (COVID-19) (in en) (1 April 2020)။ 2 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 203. ZAMBIA SITUATION REPORT NO.18။ Zambia National Public Health Institute (5 April 2020)။
 204. Novel Coronavirus (2019-nCoV)Ministry of Health (Bahamas)
 205. "Covid-19 : AUTORIDADES ANUNCIAM AUMENTO DE 15 CASOS INFETADOS E TOTALIZA 33 CASOS DE CORONAVÍRUS"၊ 6 April 2020။ 
 206. "Guyana COVID-19 cases now total 29"၊ News Room Guyana၊ 7 April 2020။ 7 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး 
 207. ၂၀၇.၀ ၂၀၇.၁ Le Pélican Saint-Martin (in en)။ 7 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 208. Announcement from the Ministry of Health
 209. "Covid-19: 6 nouveaux cas testés positifs au Gabon" (in fr)၊ Gabon Media Time၊ 6 April 2020။ 
 210. Coronavirus au Bénin: un premier cas de décès enregistré (Officiel)
 211. Centre de Documentation (in French)။ 7 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 212. ArcGIS Dashboards
 213. المركز الوطني فايروس كورونا المستجد في ليبيا (in ar)။ covid19.ly။
 214. "Officials Announce First COVID-19 Death, New Cases"၊ Antigua News Room၊ 7 April 2020။ 8 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး 
 215. Maldives News Leader။ Avas။
 216. "Health Ministry: Recovery of a third case of coronavirus detected in Syria"၊ Syrian Arab News Agency၊ 7 April 2020။ 
 217. POINT DE SITUATION SANITAIRE MARDI 31 MARS À 18H (in French) (2 April 2020)။
 218. "Angola com mais um caso positivo de Covid-19. São 17 no total" (in pt-AO)၊ noticiasaominuto.com၊ 7 April 2020။ 
 219. "COVID-19: Se elevan a 16 los casos confirmados de coronavirus en Guinea Ecuatorial"၊ 4 April 2020။ 
 220. "Partial lockdown in effect from Friday" (in en)၊ The Namibian၊ 24 March 2020။ 
 221. "Coronavirus cases climb to 16" (in en)၊ The Namibian၊ 5 April 2020။ 
 222. "One more COVID-19 case confirmed, total up to 15"၊ Fiji Broadcasting Corporation၊ 7 April 2020။ 
 223. IKON.MN၊ Б. МАНЛАЙ (2020-04-07)။ Д.Нямхүү: Коронавирусийн халдвар авсан дахин хоёр хүн эдгэрч өнөөдөр ХӨСҮТ-өөс гарч байна (in Mongolian)။
 224. "BREAKING NEWS: Dominica reports two new cases of coronavirus (COVID-19)"၊ Dominica News Online၊ 3 April 2020။ 4 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး 
 225. ຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດ: ຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ ຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃຫມ່ (COVID-19) (in lo)။ 7 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 226. "BREAKING NEWS: Saint Lucia's 14th confirmed COVID-19 case was the contact for a previous case"၊ St. Lucia News Online၊ 4 April 2020။ 
 227. The Liberian Influence
 228. "Update COVID-19: 13 confirmed cases in Curaçao"၊ Curaçao Chronicle၊ 6 April 2020။ 
 229. Freeman၊ Marc။ After two deaths on board, Coral Princess cruise ship gets Miami welcome
 230. Cruises၊ Princess (4 April 2020)။ Princess Cruises: Coral Princess Updates - Notices & Advisories (in en)။
 231. "Covid-19 positive cases reach 12"၊ NOW Grenada၊ 3 April 2020။ 4 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး 
 232. مجلس السيادة الإنتقالي - السودان
 233. Deerwester၊ Morgan Hines and Jayme။ Holland America ships caught in COVID-19 pandemic dock in Florida; here's how disembarkation will work (in en-US)။
 234. Deal is done: Cruise ship with sick passengers and sister ship will be allowed to dock in Florida (in en)။
 235. Statement Regarding Zaandam | Holland America Blog (in en-US)။
 236. #Covid19Zim: Daily-Update 07/04/2020 (April 7, 2020)။
 237. Government of St. Kitts and Nevis - COVID-19 Updates
 238. "Seychelles and COVID-19: US, Australian nationals, foreign yachts banned; 7th case confirmed"၊ www.seychellesnewsagency.com။ 21 March 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး 
 239. Coronavirus-ip nutaap siaruarnera malinnaaffigiuk (in da,kl)။
 240. Commonwealth Healthcare Corporation
 241. WHO Situation Report 71 (PDF) (5 April 2020)။
 242. Covid 19: Three people released for s Land Hospitaal ontslagen (In Dutch)
 243. COVID-19
 244. "Coronavirus: one new death, 40 new cases, total 396 (Updated)"၊ Cyprus Mail၊ 3 April 2020။ 3 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး 
 245. Início (in en-US)။
 246. "Covid-19 : Le Tchad enregistre son 10ème cas, un homme de 31 ans" (in fr)၊ Al Wihda၊ 7 April 2020။ 
 247. EswatiniGovern1 (7 April 2020)။ Ministers of Health & Home Affairs provide #COVID19 updates from Cabinet Offices
 248. Statistik covid-19 (in sv)။ Ålandstidningen | Nyheter på Åland
 249. Nepal COVID19 Monitor
 250. "Three new cases of COVID-19 confirmed in Nepal"၊ The Himalayan Times၊ 4 April 2020။ 4 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး 
 251. Covid 19 National Information Dashboard။ Ministry of Health and Population, Malawi။
 252. TCI COVID-19 DashboardMinistry of Health, Agriculture, Sports and Human Services
 253. NewsGovernment of Montserrat
 254. Corona Virus Updates
 255. Ministry of Health- Somalia (in en)။
 256. Government of Belize Press Office (in en)။
 257. "Breaking: Two more Covid-19 cases confirmed in Belize; total cases now at 7"၊ Breaking Belize News-The Leading Online News Source of Belize၊ 6 April 2020။ 6 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး 
 258. COVID 19 – Corona Virus (in pt-PT)။
 259. "Coronavirus Vaticano, il contagio interno continua: salgono a 7 i ricoverati" (in it)၊ Il Messaggero၊ 2 April 2020။ 
 260. COVID-19 CASE UPDATE (in en)။ The Ministry of Information and Communication။ 5 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 261. Mmegi (@MmegiOnline) | Twitter
 262. COVID-19 Rapport de Situation – 9 | Ministère de la santé
 263. "Nicaragua: Otro paciente con coronavirus recuperado y dado de alta" (in es)၊ 5 April 2020။ 
 264. "Advierten “alto riesgo de contagio” de coronavirus en escuelas de Nicaragua" (in es)၊ 3 April 2020။ 
 265. Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (in uk)။ Ministry of Health (Ukraine) (2 April 2020)။ 3 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.”
 266. Число зараженных коронавирусом в ДНР выросло до пяти человек (in ru) (2020-04-06)။
 267. Ministry of Health။ 8 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 268. COVID19 – MINISTRY OF HEALTH (in en-US)။
 269. В ЛНР сообщили о четырех случаях заражения коронавирусом (in ru) (2020-04-05)။
 270. Africa၊ CGTN (2020-04-06)။ Sao Tome and Principe has confirmed its first four #COVID19 cases. Prime Minister Jorge Bom Jesus said the confirmation came after test results returned from Gabon. (in en)။
 271. "COVID-19 Update – 1 new confirmed case; Six Negative and One Pending"၊ COVID-19: The Anguillian Response၊ 2 April 2020။ 
 272. "BVI Government Receives Protective Supplies To Fight COVID-19"၊ Government of the Virgin Islands၊ 30 March 2020။ 
 273. Burundi Government [BurundiGov] (2 April 2020)။ Le Ministre de la Santé Publique, @dr_thaddee annonce que le #Burundi enregistre un 3è cas testé Positif du #COVIDー19, à l'issue d'un test effectué sur 23 personnes qui étaient en contact avec les deux cas confirmés positif le 31 mars (y compris les membres de leurs familles). (in fr)။
 274. FalklandsinUK (5 April 2020)။ A second positive test result for coronavirus #COVID19 has been confirmed by CMO Dr Edwards in the #Falklands #FalklandIslands.
 275. "PNG's second COVID-19 case confirmed"၊ Loop PNG၊ 6 April 2020။ 
 276. "Coronavirus a yega Sint Eustatius: a confirma e prome 2 casonan!" (in Papiamento)၊ 24ora.com၊ 31 March 2020။ 1 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး 
 277. COVID-19 Information။ U.S. Consulate General in Curacao။ 4 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 278. Dawladda Somaliland oo Shaacisay laba qof oo laga helay Cudurka Covid-19 (in so)။
 279. Somaliland Confirms 2 Covid-19 Cases (in en)။
 280. "South Sudan confirms second COVID-19 case"၊ China.org.cn၊ 8 April 2020။ 
 281. "Abkhazia confirms first case of novel coronavirus"၊ TASS Russian News Agency၊ 7 April 2020။ 
 282. "Azerbaijan's breakaway Nagorno-Karabakh region reports first coronavirus case"၊ National Post၊ 7 April 2020။ 
 283. "East Timor confirms first case of coronavirus: health ministry"၊ Reuters၊ 21 March 2020။ 
 284. Naval Station Guantanamo Bay Announces Positive COVID-19 Case (in en)။ Naval Station Guantanamo Bay, Cuba Public Affairs။
 285. Saint-Pierre et Miquelon : un «porteur sain», premier cas avéré de Covid-19 (in fr)။


ကိုးကား အမှား - <ref> tags exist for a group named "lower-alpha", but no corresponding <references group="lower-alpha"/> tag was found