ဆဲလ်သံသရာ

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
ဆဲလ်၏ဘဝသံသရာ

ဆဲလ်သံသရာ၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်တွင်

Onion ( Allium '") ဆဲလ်များ။ ဆဲလ်သံသရာကိုထိန်းညှိခြင်းဖြင့် 'သက်ရှိ' ၌ကြီးထွားမှုကိုဂရုတစိုက်ထိန်းချုပ်သည်။ ] ဆဲလ်သံသရာ သို့မဟုတ် ဆဲလ်ခွဲဝေခြင်းသံသရာ သည် ဆဲလ် တွင်ဖြစ်ပွားသောအဖြစ်အပျက်များ၏စီးရီးဖြစ်သည်။ ယင်း၏ DNA ကိုပုံတူပွားစေသည်။ cytoplasm နှင့် organelles တို့၏ [DNA ပွားခြင်း

) နှင့် ဆဲလ်ဌာနခွဲ သမီးဆဲလ်နှစ်မျိုးထုတ်လုပ်ရန်။ ဘက်တီးရီးယား တွင်မရှိ ဆဲလ်နျူကလိယ ၌, ဆဲလ်သံသရာ B, C နှင့် D ကာလသို့ခွဲခြားထားတယ်။ B ကာလသည်ဆဲလ်ခွဲခြင်းအဆုံးမှ DNA ပွားများအစအထိဖြစ်သည်။ DNA ကိုပွားကို C ကာလအတွင်းတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ဒီကာလသည် DNA ပွားခြင်း၏အဆုံးနှင့်ဘက်တီးရီးယားဆဲလ်များကိုသမီးဆဲလ်နှစ်လုံးခွဲထုတ်ခြင်းအကြားအဆင့်ကိုရည်ညွှန်းသည်။[၁] နျူကလိယနှင့်အတူဆဲလ်များတွင် eukaryotes ၌ရှိသကဲ့သို့, ဆဲလ်သံသရာကိုလည်းအဓိကအဆင့်နှစ်ခုခွဲခြားထားသည်: interphase နှင့် mitotic (M) အဆင့် (mitosis နှင့် cytokinesis) ။ interphase အတွင်းတွင်ဆဲလ်ကြီးထွားလာခြင်း၊ mitosis အတွက်လိုအပ်သောအာဟာရများစုဆောင်းခြင်းနှင့်၎င်းကိုဆဲလ်ခွဲဝေခြင်းအတွက်ပြင်ဆင်ခြင်း DNA DNA ပွားခြင်းခံယူခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ mitotic အဆင့်စဉ်အတွင်းပုံတူကူးယူခရိုမိုဆုန်းနှင့် cytoplasm သမီးဆဲလ်အသစ်နှစ်ခုသို့ခွဲထုတ်။ ဆဲလ်ကိုသင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာခွဲခြမ်းနိုင်ရန်အတွက်ဟုလူသိများသောထိန်းချုပ်မှုယန္တရားများရှိသည်။

ဆဲလ်အချင်းချင်းခွဲခြားခြင်းသံသရာသည်အရေးပါသောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုတစ်ခုတည်းသောဆဲလ် [မျိုးဥမှမျိုးဥ] သည်ရင့်ကျက်သောသက်ရှိအဖြစ်သို့ ဆံပင်အရေပြား၊ ]] s နှင့်အချို့ internal ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများ ကိုအသစ်ပြန်လုပ်သည်။ ဆဲလ်တွေခွဲပြီးသွားရင်သမီးဆဲလ်တစ်ခုစီဟာသံသရာအသစ်တစ်ခု interphase ကိုစတင်လိုက်တယ်။ interphase အဆင့်ဆင့်သည်များသောအားဖြင့် shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ကွဲပြားခြင်းမဟုတ်သော်လည်းဆဲလ်သံသရာ၏အဆင့်တစ်ခုစီသည်ဆဲလ်ဌာနခွဲစတင်ခြင်းအတွက်ဆဲလ်ကိုပြင်ဆင်ပေးသောအထူးဇီဝဓာတုဗေဒဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များရှိသည်။

  1. "Citation is missing a title. Either specify one, or click here and a bot will try to complete the citation details for you. {{{title}}}" . doi:10.1038 / nrmicro2202. PMID 19806155.