မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

စီမံခန့်ခွဲမှု စာရင်းကိုင်ပညာ

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

စီမံခန့်ခွဲမှု စာရင်းကိုင်ပညာ သို့မဟုတ် မန်နေဂျာဆိုင်ရာ စာရင်းကိုင်ပညာတွင် မန်နေဂျာတို့သည် ရရှိထားသော စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များပေါ် အခြေခံ၍ အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ဆုံးဖြတ်ချက်များကို မချမှတ်မီတွင် ၎င်းတို့ဘာသာ ပိုမို နားလည်သိရှိရန် လုပ်ဆောင်လေ့ရှိကြပြီး ထို့အတွက်ကြောင့် ၎င်းတို့၏ အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသည်။