စာချွန်တော်အမိန့်

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
Jump to navigation Jump to search

ပုဒ်မ ၁၉၆။ ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်သည်-

(က) အောက်ပါ စာချွန်တော် အမိန့်များကို ထုတ်ပိုင်ခွင့် အာဏာရှိသည်-

    (၁) ရှေ့တော်သွင်း စာချွန်တော် အမိန့်
    (၂) အာဏာပေး စာချွန်တော် အမိန့်
    (၃) တားမြစ်စေ စာချွန်တော် အမိန့်
    (၄) အာဏာပိုင်မေး စာချွန်တော် အမိန့်
    (၅) အမှုခေါ် စာချွန်တော် အမိန့်