ဖိုင်စာရင်း

ဤနေရာသို့သွားရန် - အ​ညွှန်း​, ရှာ​ဖွေ​ရန်​

This special page shows all uploaded files.

ဖိုင်စာရင်း
 
ပထမဆုံး စာမျက်နှာ
ပြီးခဲ့သော စာမျက်နှာ
နောက်ဆုံးစာမျက်နှာ
နေ့စွဲ အမည် နမူနာပုံငယ် အရွယ်အစား အသုံးပြုသူ ဖော်ပြချက်
၀၅:၂၃၊ ၁၁ စက်​တင်​ဘာ​ ၂၀၁၄ St peters mandalay.jpeg (ဖိုင်) ၈၄ KB Mayor mt  
၀၄:၂၂၊ ၁၁ စက်​တင်​ဘာ​ ၂၀၁၄ Utaung.jpeg (ဖိုင်) ၄၁ KB Mayor mt  
၁၀:၁၈၊ ၇ စက်​တင်​ဘာ​ ၂၀၁၄ Actress Khin Thida Tun.jpg (ဖိုင်) ၁၀၇ KB Ladybesttruthful မင်းသမီး ခင်သီတာထွန်း
၀၇:၃၆၊ ၃၁ ဩ​ဂုတ်​ ၂၀၁၄ ဆရာဦးမြင့်လွင်.jpeg (ဖိုင်) ၄၉ KB ဟန်မျိုးထွေး  
၁၃:၅၄၊ ၃၀ ဩ​ဂုတ်​ ၂၀၁၄ Jenny (a) Han Nway Nyein.jpg (ဖိုင်) ၈၈ KB Ladybesttruthful ဟန်နွေငြိမ်း (ခ) ဂျင်းနီဓာတ်ပုံကို လသာ-သော်တာဝင်းမှ တင်ပါသည်။
၀၈:၄၃၊ ၂၄ ဩ​ဂုတ်​ ၂၀၁၄ TigerMan.jpeg (ဖိုင်) ၁၀၅ KB Mayor mt  
၁၆:၂၉၊ ၂၃ ဩ​ဂုတ်​ ၂၀၁၄ Inyakantho o katoe B Cover.jpg.jpg (ဖိုင်) ၁၀၀ KB Aunghtike http://www.minthuwun.com/Inya%20Lake
၁၆:၂၇၊ ၂၃ ဩ​ဂုတ်​ ၂၀၁၄ Inyakantho o katoe F Cover.jpg (ဖိုင်) ၇၅ KB Aunghtike http://www.minthuwun.com/Inya%20Lake
၀၈:၃၁၊ ၁၁ ဩ​ဂုတ်​ ၂၀၁၄ Than Ko Maung.jpeg (ဖိုင်) ၃၁ KB Arakan Patriotic  
၁၀:၄၅၊ ၉ ဩ​ဂုတ်​ ၂၀၁၄ Protect ebola virus.png (ဖိုင်) ၅၁၂ KB Ladybesttruthful အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါ အသိပေး နှိုးဆော်ချက် ebola virus protection written in Burmese
၀၄:၅၈၊ ၉ ဩ​ဂုတ်​ ၂၀၁၄ Mratunaung.jpg (ဖိုင်) ၁၅ KB Mayor mt  
၀၇:၃၄၊ ၅ ဩ​ဂုတ်​ ၂၀၁၄ John Atanasov.gif (ဖိုင်) ၂၅ KB Mayor mt  
၀၇:၀၆၊ ၄ ဩ​ဂုတ်​ ၂၀၁၄ Phohlagyi.jpg (ဖိုင်) ၂၂၄ KB Mayor mt  
၀၆:၀၈၊ ၄ ဩ​ဂုတ်​ ၂၀၁၄ SawKyarDoe.jpg (ဖိုင်) ၆၀ KB Mayor mt  
၀၆:၅၄၊ ၂ ဩ​ဂုတ်​ ၂၀၁၄ U Ka Wi 1.jpg (ဖိုင်) ၇၆ KB Arakan Patriotic  
၀၆:၃၁၊ ၂ ဩ​ဂုတ်​ ၂၀၁၄ U Ka Wi.jpg (ဖိုင်) ၁၇ KB Arakan Patriotic  
၀၅:၀၉၊ ၃၁ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ U ThuZarTa 2.JPG (ဖိုင်) ၂၃၇ KB Arakan Patriotic  
၀၅:၀၆၊ ၃၁ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ U ThuZarTa 1.jpg (ဖိုင်) ၃၆ KB Arakan Patriotic  
၀၅:၀၁၊ ၃၁ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ U ThuZarTa.jpg (ဖိုင်) ၁၁၃ KB Arakan Patriotic  
၀၄:၅၀၊ ၃၁ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ U Kay Thara 2.JPG (ဖိုင်) ၂၂၇ KB Arakan Patriotic  
၀၄:၄၅၊ ၃၁ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ U Kay Thara 1.JPG (ဖိုင်) ၂၂၄ KB Arakan Patriotic  
၀၄:၁၄၊ ၃၁ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ U Kay Thara.jpg (ဖိုင်) ၅၈ KB Arakan Patriotic  
၁၈:၁၈၊ ၂၉ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ BaDin.jpg (ဖိုင်) ၈၉ KB Mayor mt  
၀၂:၄၉၊ ၂၄ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Rakhinelogo.jpg (ဖိုင်) ၉၉ KB Arakan Patriotic  
၀၂:၀၄၊ ၂၄ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Arakan Coins 2.jpg (ဖိုင်) ၆၈ KB Arakan Patriotic  
၀၁:၄၆၊ ၂၄ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Arakan flag.jpg (ဖိုင်) ၁၇ KB Arakan Patriotic  
၁၂:၂၆၊ ၂၃ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ U Razte & Daw Khin Khin.jpg (ဖိုင်) ၆၁ KB Mayor mt  
၁၁:၅၄၊ ၂၃ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ DawUZone.jpg (ဖိုင်) ၈၇ KB Mayor mt  
၁၁:၅၀၊ ၂၃ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ 15P27011.JPG (ဖိုင်) ၁၈၉ KB Mayor mt  
၀၂:၃၇၊ ၂၃ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Lab of Sittwe TU 2.jpg (ဖိုင်) ၂၅ KB Arakan Patriotic  
၀၂:၃၃၊ ၂၃ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Lab of Sittwe TU 1.jpg (ဖိုင်) ၃၁ KB Arakan Patriotic  
၀၁:၅၂၊ ၂၃ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ U Ye Kyaw Thu (1833-1910).jpg (ဖိုင်) ၈၆ KB Arakan Patriotic  
၁၆:၅၆၊ ၂၂ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ MinAung.jpg (ဖိုင်) ၂၆၉ KB Mayor mt  
၁၆:၅၅၊ ၂၂ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ TetToe.jpg (ဖိုင်) ၈၃၃ KB Mayor mt  
၁၆:၄၆၊ ၂၂ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ U Seain.jpg (ဖိုင်) ၃၇၀ KB Mayor mt  
၁၆:၂၈၊ ၂၂ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ UShweKyue.jpg (ဖိုင်) ၂၇၅ KB Mayor mt  
၁၆:၁၆၊ ၂၂ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ UPhoeSein.jpg (ဖိုင်) ၁၂၁ KB Mayor mt  
၁၅:၀၈၊ ၂၂ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ ThakhinBaSein.jpg (ဖိုင်) ၂၉၈ KB Mayor mt  
၁၄:၅၉၊ ၂၂ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ UKyawKhin.jpg (ဖိုင်) ၁.၆၇ MB Mayor mt  
၁၃:၅၉၊ ၂၂ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ ShweManTinMg.jpg (ဖိုင်) ၂၅ KB Mayor mt  
၁၃:၅၃၊ ၂၂ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ UBaGann.jpg (ဖိုင်) ၈၄ KB Mayor mt  
၁၃:၁၃၊ ၂၂ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ DawHnineMya.jpg (ဖိုင်) ၄၂ KB Mayor mt  
၁၃:၀၁၊ ၂၂ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ U Rar Ship.jpg (ဖိုင်) ၁.၂၄ MB Mayor mt  
၁၂:၅၁၊ ၂၂ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ KoBaHein.jpg (ဖိုင်) ၅၀၇ KB Mayor mt  
၀၆:၄၅၊ ၂၂ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Technological Universisty (Taungoo).jpg (ဖိုင်) ၆၄ KB Arakan Patriotic  
၀၅:၃၈၊ ၂၂ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Technological University (Myitkyina).jpg (ဖိုင်) ၅၇ KB Arakan Patriotic  
၀၄:၃၅၊ ၂၂ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Technological University (Mawlamyaing).jpg (ဖိုင်) ၁၈ KB Arakan Patriotic  
၀၄:၂၃၊ ၂၂ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Salweendamsburmese.jpg (ဖိုင်) ၈၁ KB Mayor mt  
၀၈:၅၂၊ ၂၁ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Dr.Aung Kyaw Myat(Rector of Pyay Technological University).jpg (ဖိုင်) ၃၆ KB Arakan Patriotic Dr.Aung Kyaw Myat(Rector of Pyay Technological University)
၂၃:၁၈၊ ၁၉ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Waving animated 3d flag of Myanmar burma.gif (ဖိုင်) ၉၇၁ KB Arakan Patriotic  
ပထမဆုံး စာမျက်နှာ
ပြီးခဲ့သော စာမျက်နှာ
နောက်ဆုံးစာမျက်နှာ