ဖိုင်စာရင်း

ဤနေရာသို့သွားရန် - အ​ညွှန်း​, ရှာ​ဖွေ​ရန်​

This special page shows all uploaded files.

ဖိုင်စာရင်း
Items per page:
အသုံးပြုသူအမည် -
Include old versions of images

descနေ့စွဲ အမည် နမူနာပုံငယ် အရွယ်အစား အသုံးပြုသူ ဖော်ပြချက်
၁၆:၅၆၊ ၂၂ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ MinAung.jpg (ဖိုင်) ၂၆၉ KB Mayor mt  
၁၆:၅၅၊ ၂၂ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ TetToe.jpg (ဖိုင်) ၈၃၃ KB Mayor mt  
၁၆:၄၆၊ ၂၂ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ U Seain.jpg (ဖိုင်) ၃၇၀ KB Mayor mt  
၁၆:၂၈၊ ၂၂ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ UShweKyue.jpg (ဖိုင်) ၂၇၅ KB Mayor mt  
၁၆:၁၆၊ ၂၂ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ UPhoeSein.jpg (ဖိုင်) ၁၂၁ KB Mayor mt  
၁၅:၀၈၊ ၂၂ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ ThakhinBaSein.jpg (ဖိုင်) ၂၉၈ KB Mayor mt  
၁၄:၅၉၊ ၂၂ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ UKyawKhin.jpg (ဖိုင်) ၁.၆၇ MB Mayor mt  
၁၃:၅၉၊ ၂၂ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ ShweManTinMg.jpg (ဖိုင်) ၂၅ KB Mayor mt  
၁၃:၅၃၊ ၂၂ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ UBaGann.jpg (ဖိုင်) ၈၄ KB Mayor mt  
၁၃:၁၃၊ ၂၂ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ DawHnineMya.jpg (ဖိုင်) ၄၂ KB Mayor mt  
၁၃:၀၁၊ ၂၂ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ U Rar Ship.jpg (ဖိုင်) ၁.၂၄ MB Mayor mt  
၁၂:၅၁၊ ၂၂ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ KoBaHein.jpg (ဖိုင်) ၅၀၇ KB Mayor mt  
၀၆:၄၅၊ ၂၂ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Technological Universisty (Taungoo).jpg (ဖိုင်) ၆၄ KB Arakan Patriotic  
၀၅:၃၈၊ ၂၂ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Technological University (Myitkyina).jpg (ဖိုင်) ၅၇ KB Arakan Patriotic  
၀၄:၃၅၊ ၂၂ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Technological University (Mawlamyaing).jpg (ဖိုင်) ၁၈ KB Arakan Patriotic  
၀၄:၂၃၊ ၂၂ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Salweendamsburmese.jpg (ဖိုင်) ၈၁ KB Mayor mt  
၀၈:၅၂၊ ၂၁ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Dr.Aung Kyaw Myat(Rector of Pyay Technological University).jpg (ဖိုင်) ၃၆ KB Arakan Patriotic Dr.Aung Kyaw Myat(Rector of Pyay Technological University)
၂၃:၁၈၊ ၁၉ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Waving animated 3d flag of Myanmar burma.gif (ဖိုင်) ၉၇၁ KB Arakan Patriotic  
၂၃:၁၃၊ ၁၉ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Myanmar flag waving animation.gif (ဖိုင်) ၁၇၆ KB Arakan Patriotic  
၁၅:၄၉၊ ၁၉ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ SP UBaTin.jpg (ဖိုင်) ၈၉ KB Mayor mt  
၀၅:၀၃၊ ၁၉ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ BaKhat.jpg (ဖိုင်) ၉၆ KB Mayor mt  
၀၃:၀၂၊ ၁၉ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ BaShin.jpg (ဖိုင်) ၇၇ KB Mayor mt  
၀၂:၄၅၊ ၁၉ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Info box collage for 8888 Uprising.jpeg (ဖိုင်) ၅၆ KB Phyo WP  
၀၄:၄၉၊ ၁၇ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Arakan Coins.jpg (ဖိုင်) ၅၃ KB Arakan Patriotic Arakan Coins ( Ancient Rakhine Coins )
၀၄:၃၄၊ ၁၇ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Myanmar coin.jpg (ဖိုင်) ၁၉ KB Arakan Patriotic 1214 Yadanarpon coin
၁၆:၅၂၊ ၁၁ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Behs 4 botataung school-girls and teachers.jpg (ဖိုင်) ၂၉၀ KB Ladybesttruthful အထက (၄) ဗိုလ်တထောင်မှ ဆရာမများနှင့်ကျောင်းသူများ
၁၆:၁၈၊ ၁၁ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Mya Nyi Lar Khan Ma (Assembly hall).jpg (ဖိုင်) ၁၅၅ KB Ladybesttruthful လသာ၂၏ Assembly Hall မြညီလာခန်းမ (၂၀၁၄)
၁၁:၄၃၊ ၈ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Cateyesstone.PNG (ဖိုင်) ၁၁၆ KB Ma Guu  
၁၁:၄၂၊ ၈ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Gold.PNG (ဖိုင်) ၂၂၃ KB Ma Guu  
၁၁:၄၁၊ ၈ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Pearl.PNG (ဖိုင်) ၈၈ KB Ma Guu  
၁၁:၄၁၊ ၈ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Garnet Gawmote.PNG (ဖိုင်) ၄၇ KB Ma Guu  
၁၁:၃၉၊ ၈ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Emerald.PNG (ဖိုင်) ၂၈၉ KB Ma Guu  
၁၁:၃၉၊ ၈ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Oothaphaya Topaz.PNG (ဖိုင်) ၈၄ KB Ma Guu  
၁၁:၃၅၊ ၈ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Coral stone.PNG (ဖိုင်) ၂၇၂ KB Ma Guu  
၁၁:၃၅၊ ၈ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Sapphire.PNG (ဖိုင်) ၂၁၉ KB Ma Guu  
၁၁:၃၄၊ ၈ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Silver.PNG (ဖိုင်) ၁၃၃ KB Ma Guu  
၁၁:၃၃၊ ၈ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Ruby.PNG (ဖိုင်) ၁၉၄ KB Ma Guu  
၁၁:၃၃၊ ၈ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Diamond.PNG (ဖိုင်) ၈၉ KB Ma Guu  
၀၅:၁၉၊ ၈ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Seinleitin.jpg (ဖိုင်) ၈၉ KB Myat Su Thinn  
၀၄:၂၇၊ ၇ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Herbsready.PNG (ဖိုင်) ၃၈၄ KB Ma Guu  
၀၄:၂၅၊ ၇ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Boiling herbs.PNG (ဖိုင်) ၆၁၅ KB Ma Guu  
၀၄:၁၄၊ ၇ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Bayar kyaw.PNG (ဖိုင်) ၁.၄၈ MB Ma Guu  
၀၄:၁၂၊ ၇ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Fried potatochips.PNG (ဖိုင်) ၁.၃၆ MB Ma Guu  
၀၄:၁၁၊ ၇ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Fried prawn.jpg (ဖိုင်) ၉၆ KB Ma Guu  
၀၄:၀၀၊ ၇ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Baked eggplant.PNG (ဖိုင်) ၆၃၃ KB Ma Guu  
၀၄:၀၀၊ ၇ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Bakedtomato.PNG (ဖိုင်) ၄၅၂ KB Ma Guu  
၀၃:၂၂၊ ၇ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Fishpot.PNG (ဖိုင်) ၉၆၃ KB Ma Guu  
၀၃:၀၃၊ ၇ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Parching peanut1.PNG (ဖိုင်) ၇၅၃ KB Ma Guu  
၀၂:၃၉၊ ၇ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Carrot blanching.PNG (ဖိုင်) ၃၉၀ KB Ma Guu  
၀၂:၃၆၊ ၇ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Blanching okara.PNG (ဖိုင်) ၂၂၄ KB Ma Guu  

ပထမဆုံး စာမျက်နှာ
ပထမဆုံး စာမျက်နှာ
ပြီးခဲ့သော စာမျက်နှာ
ပြီးခဲ့သော စာမျက်နှာ
နောက်ဆုံးစာမျက်နှာ
နောက်ဆုံးစာမျက်နှာ