ဖိုင်စာရင်း

ဤနေရာသို့သွားရန် - အ​ညွှန်း​, ရှာ​ဖွေ​ရန်​

This special page shows all uploaded files.

ဖိုင်စာရင်း
Items per page:
အသုံးပြုသူအမည် -
Include old versions of images

descနေ့စွဲ အမည် နမူနာပုံငယ် အရွယ်အစား အသုံးပြုသူ ဖော်ပြချက်
၀၅:၀၉၊ ၃၁ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ U ThuZarTa 2.JPG (ဖိုင်) ၂၃၇ KB Arakan Patriotic  
၀၅:၀၆၊ ၃၁ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ U ThuZarTa 1.jpg (ဖိုင်) ၃၆ KB Arakan Patriotic  
၀၅:၀၁၊ ၃၁ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ U ThuZarTa.jpg (ဖိုင်) ၁၁၃ KB Arakan Patriotic  
၀၄:၅၀၊ ၃၁ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ U Kay Thara 2.JPG (ဖိုင်) ၂၂၇ KB Arakan Patriotic  
၀၄:၄၅၊ ၃၁ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ U Kay Thara 1.JPG (ဖိုင်) ၂၂၄ KB Arakan Patriotic  
၀၄:၁၄၊ ၃၁ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ U Kay Thara.jpg (ဖိုင်) ၅၈ KB Arakan Patriotic  
၁၈:၁၈၊ ၂၉ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ BaDin.jpg (ဖိုင်) ၈၉ KB Mayor mt  
၀၂:၄၉၊ ၂၄ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Rakhinelogo.jpg (ဖိုင်) ၉၉ KB Arakan Patriotic  
၀၂:၀၄၊ ၂၄ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Arakan Coins 2.jpg (ဖိုင်) ၆၈ KB Arakan Patriotic  
၀၁:၄၆၊ ၂၄ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Arakan flag.jpg (ဖိုင်) ၁၇ KB Arakan Patriotic  
၁၂:၂၆၊ ၂၃ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ U Razte & Daw Khin Khin.jpg (ဖိုင်) ၆၁ KB Mayor mt  
၁၁:၅၄၊ ၂၃ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ DawUZone.jpg (ဖိုင်) ၈၇ KB Mayor mt  
၁၁:၅၀၊ ၂၃ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ 15P27011.JPG (ဖိုင်) ၁၈၉ KB Mayor mt  
၀၂:၃၇၊ ၂၃ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Lab of Sittwe TU 2.jpg (ဖိုင်) ၂၅ KB Arakan Patriotic  
၀၂:၃၃၊ ၂၃ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Lab of Sittwe TU 1.jpg (ဖိုင်) ၃၁ KB Arakan Patriotic  
၀၁:၅၂၊ ၂၃ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ U Ye Kyaw Thu (1833-1910).jpg (ဖိုင်) ၈၆ KB Arakan Patriotic  
၁၆:၅၆၊ ၂၂ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ MinAung.jpg (ဖိုင်) ၂၆၉ KB Mayor mt  
၁၆:၅၅၊ ၂၂ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ TetToe.jpg (ဖိုင်) ၈၃၃ KB Mayor mt  
၁၆:၄၆၊ ၂၂ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ U Seain.jpg (ဖိုင်) ၃၇၀ KB Mayor mt  
၁၆:၂၈၊ ၂၂ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ UShweKyue.jpg (ဖိုင်) ၂၇၅ KB Mayor mt  
၁၆:၁၆၊ ၂၂ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ UPhoeSein.jpg (ဖိုင်) ၁၂၁ KB Mayor mt  
၁၅:၀၈၊ ၂၂ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ ThakhinBaSein.jpg (ဖိုင်) ၂၉၈ KB Mayor mt  
၁၄:၅၉၊ ၂၂ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ UKyawKhin.jpg (ဖိုင်) ၁.၆၇ MB Mayor mt  
၁၃:၅၉၊ ၂၂ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ ShweManTinMg.jpg (ဖိုင်) ၂၅ KB Mayor mt  
၁၃:၅၃၊ ၂၂ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ UBaGann.jpg (ဖိုင်) ၈၄ KB Mayor mt  
၁၃:၁၃၊ ၂၂ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ DawHnineMya.jpg (ဖိုင်) ၄၂ KB Mayor mt  
၁၃:၀၁၊ ၂၂ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ U Rar Ship.jpg (ဖိုင်) ၁.၂၄ MB Mayor mt  
၁၂:၅၁၊ ၂၂ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ KoBaHein.jpg (ဖိုင်) ၅၀၇ KB Mayor mt  
၀၆:၄၅၊ ၂၂ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Technological Universisty (Taungoo).jpg (ဖိုင်) ၆၄ KB Arakan Patriotic  
၀၅:၃၈၊ ၂၂ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Technological University (Myitkyina).jpg (ဖိုင်) ၅၇ KB Arakan Patriotic  
၀၄:၃၅၊ ၂၂ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Technological University (Mawlamyaing).jpg (ဖိုင်) ၁၈ KB Arakan Patriotic  
၀၄:၂၃၊ ၂၂ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Salweendamsburmese.jpg (ဖိုင်) ၈၁ KB Mayor mt  
၀၈:၅၂၊ ၂၁ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Dr.Aung Kyaw Myat(Rector of Pyay Technological University).jpg (ဖိုင်) ၃၆ KB Arakan Patriotic Dr.Aung Kyaw Myat(Rector of Pyay Technological University)
၂၃:၁၈၊ ၁၉ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Waving animated 3d flag of Myanmar burma.gif (ဖိုင်) ၉၇၁ KB Arakan Patriotic  
၂၃:၁၃၊ ၁၉ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Myanmar flag waving animation.gif (ဖိုင်) ၁၇၆ KB Arakan Patriotic  
၁၅:၄၉၊ ၁၉ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ SP UBaTin.jpg (ဖိုင်) ၈၉ KB Mayor mt  
၀၅:၀၃၊ ၁၉ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ BaKhat.jpg (ဖိုင်) ၉၆ KB Mayor mt  
၀၃:၀၂၊ ၁၉ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ BaShin.jpg (ဖိုင်) ၇၇ KB Mayor mt  
၀၂:၄၅၊ ၁၉ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Info box collage for 8888 Uprising.jpeg (ဖိုင်) ၅၆ KB Phyo WP  
၀၄:၄၉၊ ၁၇ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Arakan Coins.jpg (ဖိုင်) ၅၃ KB Arakan Patriotic Arakan Coins ( Ancient Rakhine Coins )
၀၄:၃၄၊ ၁၇ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Myanmar coin.jpg (ဖိုင်) ၁၉ KB Arakan Patriotic 1214 Yadanarpon coin
၁၆:၅၂၊ ၁၁ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Behs 4 botataung school-girls and teachers.jpg (ဖိုင်) ၂၉၀ KB Ladybesttruthful အထက (၄) ဗိုလ်တထောင်မှ ဆရာမများနှင့်ကျောင်းသူများ
၁၆:၁၈၊ ၁၁ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Mya Nyi Lar Khan Ma (Assembly hall).jpg (ဖိုင်) ၁၅၅ KB Ladybesttruthful လသာ၂၏ Assembly Hall မြညီလာခန်းမ (၂၀၁၄)
၁၁:၄၃၊ ၈ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Cateyesstone.PNG (ဖိုင်) ၁၁၆ KB Ma Guu  
၁၁:၄၂၊ ၈ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Gold.PNG (ဖိုင်) ၂၂၃ KB Ma Guu  
၁၁:၄၁၊ ၈ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Pearl.PNG (ဖိုင်) ၈၈ KB Ma Guu  
၁၁:၄၁၊ ၈ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Garnet Gawmote.PNG (ဖိုင်) ၄၇ KB Ma Guu  
၁၁:၃၉၊ ၈ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Emerald.PNG (ဖိုင်) ၂၈၉ KB Ma Guu  
၁၁:၃၉၊ ၈ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Oothaphaya Topaz.PNG (ဖိုင်) ၈၄ KB Ma Guu  
၁၁:၃၅၊ ၈ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၄ Coral stone.PNG (ဖိုင်) ၂၇၂ KB Ma Guu  

ပထမဆုံး စာမျက်နှာ
ပထမဆုံး စာမျက်နှာ
ပြီးခဲ့သော စာမျက်နှာ
ပြီးခဲ့သော စာမျက်နှာ
နောက်ဆုံးစာမျက်နှာ
နောက်ဆုံးစာမျက်နှာ