ဖိုင်စာရင်း

ဤနေရာသို့သွားရန် - အ​ညွှန်း​, ရှာ​ဖွေ​ရန်​

This special page shows all uploaded files.

ဖိုင်စာရင်း
 
ပထမဆုံး စာမျက်နှာ
ပြီးခဲ့သော စာမျက်နှာ
နောက်ဆုံးစာမျက်နှာ
နေ့စွဲ အမည် နမူနာပုံငယ် အရွယ်အစား အသုံးပြုသူ ဖော်ပြချက်
၀၉:၂၈၊ ၃၁ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၅ U Pe Mg Tin n Daw Kyi Kyi Family.jpg (ဖိုင်) ၄၇၆ KB Aunghtike  
၀၉:၂၈၊ ၃၁ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၅ J S Furnivall.jpg (ဖိုင်) ၃၈၁ KB Aunghtike  
၀၉:၂၈၊ ၃၁ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၅ G H Luce.jpg (ဖိုင်) ၅၁၁ KB Aunghtike  
၀၃:၅၇၊ ၂၇ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၅ Vi-my-link-transparent.png (ဖိုင်) ၃၃ KB မင်းသန့်  
၀၃:၄၆၊ ၂၇ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၅ Zh-my-link-transparent.png (ဖိုင်) ၂၂ KB မင်းသန့်  
၂၂:၃၇၊ ၂၆ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၅ Fr-my-link-transparent.png (ဖိုင်) ၃၁ KB မင်းသန့်  
၂၂:၃၆၊ ၂၆ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၅ De-my-link-transparent.png (ဖိုင်) ၂၀ KB မင်းသန့်  
၁၂:၅၇၊ ၂၅ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၅ He-my-link-transparent.png (ဖိုင်) ၂၅ KB မင်းသန့် test
၁၂:၅၅၊ ၂၅ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၅ He-my-link-transparent-53-40.png (ဖိုင်) ၅၁၆ B မင်းသန့် test
၀၆:၃၁၊ ၂၅ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၅ En-my-link-transparent-53-40.png (ဖိုင်) ၁ KB မင်းသန့် File:En-my-link ၏ ပုံအသေး
၀၆:၂၉၊ ၂၅ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၅ En-my-link.png (ဖိုင်) ၂၇ KB မင်းသန့် အကြီးစား
၂၁:၁၅၊ ၂၄ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၅ Bank of England.svg (ဖိုင်) ၁၈ KB Ninjastrikers  
၀၇:၃၂၊ ၂၄ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၅ Khin mg (Bank) artist n his work.jpg (ဖိုင်) ၂.၆၅ MB Aunghtike  
၀၇:၂၁၊ ၂၄ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၅ Thein U Artist.jpg (ဖိုင်) ၃၇၂ KB Aunghtike  
၀၇:၂၁၊ ၂၄ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၅ Thein Han U Artist.jpg (ဖိုင်) ၂၁၅ KB Aunghtike  
၀၇:၂၁၊ ၂၄ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၅ Than Sein U A1 Artist.jpg (ဖိုင်) ၃၉၆ KB Aunghtike  
၀၇:၂၁၊ ၂၄ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၅ Than Kywe U Cartoonist.jpg (ဖိုင်) ၂၂၁ KB Aunghtike  
၀၇:၂၁၊ ၂၄ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၅ Shwe Ag Thein U Artist.jpg (ဖိုင်) ၆၈၇ KB Aunghtike  
၀၇:၂၀၊ ၂၄ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၅ Sein U Cartoonist.jpg (ဖိုင်) ၄၅၇ KB Aunghtike  
၀၇:၂၀၊ ၂၄ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၅ San Winn U Wunna KyawHtin.jpg (ဖိုင်) ၂၉၉ KB Aunghtike  
၀၇:၂၀၊ ၂၄ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၅ San Pe U Artist.jpg (ဖိုင်) ၂၉၃ KB Aunghtike  
၀၇:၂၀၊ ၂၄ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၅ San Lwin U Artist.jpg (ဖိုင်) ၃၇၂ KB Aunghtike  
၀၇:၂၀၊ ၂၄ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၅ Paw Oo Thet U Artist n His Work.jpg (ဖိုင်) ၁.၈၇ MB Aunghtike  
၀၇:၂၀၊ ၂၄ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၅ Ohn Lwin U Artist.jpg (ဖိုင်) ၅၁၉ KB Aunghtike  
၀၇:၁၉၊ ၂၄ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၅ Myat Kyaw U Artist.jpg (ဖိုင်) ၃၅၂ KB Aunghtike  
၀၇:၁၉၊ ၂၄ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၅ Mg Ngwe Htun Artist.jpg (ဖိုင်) ၅၉၀ KB Aunghtike  
၀၇:၁၉၊ ၂၄ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၅ Mg Mg Mya Artist.jpg (ဖိုင်) ၂၉၈ KB Aunghtike  
၀၇:၁၉၊ ၂၄ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၅ Kyi U Artist.jpg (ဖိုင်) ၄၅၆ KB Aunghtike  
၀၇:၁၉၊ ၂၄ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၅ Kyaw Sann KaSa U.jpg (ဖိုင်) ၇၅၉ KB Aunghtike  
၀၇:၁၉၊ ၂၄ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၅ Kyaw Hlaing U Artist.jpg (ဖိုင်) ၃၅၀ KB Aunghtike  
၀၇:၁၉၊ ၂၄ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၅ Ko Ko Lay U Artist.jpg (ဖိုင်) ၃၀၆ KB Aunghtike  
၀၇:၁၉၊ ၂၄ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၅ Khan Lunn U Artist n his work.jpg (ဖိုင်) ၇၃၇ KB Aunghtike  
၀၇:၁၉၊ ၂၄ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၅ Kaung U Min Gyi Artist.jpg (ဖိုင်) ၂၅၀ KB Aunghtike  
၀၇:၁၈၊ ၂၄ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၅ Kan Nyunt U Artist.jpg (ဖိုင်) ၃၁၆ KB Aunghtike  
၀၇:၁၈၊ ၂၄ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၅ Htun Nyunt U Artist.jpg (ဖိုင်) ၃၇၀ KB Aunghtike  
၀၇:၁၈၊ ၂၄ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၅ Hla Tin U Artist.jpg (ဖိုင်) ၅၂၆ KB Aunghtike  
၀၇:၁၈၊ ၂၄ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၅ Hla Pe U LattKyar Bo Artist.jpg (ဖိုင်) ၃၅၆ KB Aunghtike  
၀၇:၁၈၊ ၂၄ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၅ Hla Paw U.jpg (ဖိုင်) ၂၄၅ KB Aunghtike  
၀၇:၁၈၊ ၂၄ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၅ Hla Mg Gyi U Artist.jpg (ဖိုင်) ၄၁၅ KB Aunghtike  
၀၇:၁၈၊ ၂၄ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၅ G Hla Mg Artist.jpg (ဖိုင်) ၁.၂၆ MB Aunghtike  
၀၇:၁၇၊ ၂၄ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၅ Chit Tin U Artist.jpg (ဖိုင်) ၂၉၈ KB Aunghtike  
၀၇:၁၇၊ ၂၄ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၅ Chit Mg U Artist.jpg (ဖိုင်) ၂၈၉ KB Aunghtike  
၀၇:၁၇၊ ၂၄ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၅ Boe Saw U Artist.jpg (ဖိုင်) ၂၈၈ KB Aunghtike  
၀၇:၁၇၊ ၂၄ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၅ Ba Yin Kalay U Artist.jpg (ဖိုင်) ၃၂၅ KB Aunghtike  
၀၇:၁၇၊ ၂၄ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၅ Ba Yin Gyi U Artist.jpg (ဖိုင်) ၃၂၅ KB Aunghtike  
၀၇:၁၇၊ ၂၄ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၅ Ba Thit U Artist.jpg (ဖိုင်) ၄၄၀ KB Aunghtike  
၀၇:၁၇၊ ၂၄ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၅ Ba Swe U Ygn Artist.jpg (ဖိုင်) ၃၂၅ KB Aunghtike  
၀၇:၁၇၊ ၂၄ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၅ Ba Shwe U.jpg (ဖိုင်) ၂၈၉ KB Aunghtike  
၀၇:၁၇၊ ၂၄ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၅ Ba Moe U Artist n His Work.jpg (ဖိုင်) ၅၃၃ KB Aunghtike  
၀၇:၁၆၊ ၂၄ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၅ Ba Lwin U Artist.jpg (ဖိုင်) ၁.၅၁ MB Aunghtike  
ပထမဆုံး စာမျက်နှာ
ပြီးခဲ့သော စာမျက်နှာ
နောက်ဆုံးစာမျက်နှာ