လပေါ်ရှိလူလုပ်အရာဝတ္ထုများ

Wikipedia မှ
ဤနေရာသို့သွားရန် - အ​ညွှန်း​, ရှာ​ဖွေ​ရန်​

Template:Lead rewrite

List of man-made objects on the Moon is a partial listing of artificial materials on the Lunar surface.

The table below does not separately list retroreflectors, Apollo Lunar Surface Experiment Packages, or the commemorative and personal objects left there by Apollo astronauts, such as the golf balls from Alan Shepard's lunar driving practice during Apollo 14, flags, Alan Bean's silver astronaut pin, or the Fallen Astronaut statuette left by the crew of Apollo 15.

Template:TOC right

The remains of five S-IVB third stages of Saturn V rockets from the Apollo program are the heaviest single pieces sent to the Lunar surface. လူသားတို့သည် အရာဝတ္ထုကီလိုဂရမ်ပေါင်း ၁၇၀,၀၀၀ ကို လပေါ်တွင်ထားရစ်ခဲ့ပြီး လမြေသား ၃၈၂ကီလိုဂရမ်ကို အပိုလိုနှင့်လူနာခရီးစဉ်များတွင် ကမ္ဘာသို့ သယ်ဆောင်လာခဲ့ကြသည်။ The only artificial objects on the Moon that are still in use are the retroreflectors for the lunar laser ranging experiments left there by the Apollo 11, 14, and 15 astronauts and by the Lunokhod 1 and Lunokhod 2 missions.[၁]

Objects at greater than 90 degrees east or west are on the far side of the Moon, including Ranger 4, Lunar Orbiter 1, Lunar Orbiter 2, and Lunar Orbiter 3.

အရာဝတ္ထု ဓာတ်ပုံ နိုင်ငံ ခုနှစ် အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) အခြေအနေ တည်နေရာ လပတ်လမ်းမှဓာတ်ပုံ
လူနာ-၂
Luna 2 Soviet moon probe.jpg
ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု ၁၉၅၉ ၃၉၀.၂ ဝင်တိုက်ရန်ရည်ရွယ်သည် 29°06′N 0°00′W / 29.1, -0 [၂]
ရိန်းဂျား ၄
1964 71394L.jpg
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၁၉၆၂ ၃၃၁ ဝင်တိုက်ရန်ရည်ရွယ်သည် 15°30′S 130°42′W / -15.5, -130.7 [၃]
ရိန်းဂျား ၆
GPN-2000-001979.jpg
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၁၉၆၄ ၃၈၁ ဝင်တိုက်ရန်ရည်ရွယ်သည် 9°21′29″N 21°28′48″E / 9.358, 21.480 [၄]
ရိန်းဂျား ၇
GPN-2000-001979.jpg
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၁၉၆၄ ၃၆၅.၇ ဝင်တိုက်ရန်ရည်ရွယ်သည် 10°38′S 20°36′W / -10.63, -20.60 [၅]
လူနာ ၅ ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု ၁၉၆၅ ၁၄၇၄ တိုက်ပြီးပျက်စီး 8° N 23° W / 8, -23 [၆]
လူနာ ၇ ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု ၁၉၆၅ ၁၅၀၄ တိုက်ပြီးပျက်စီး 9°48′N 47°48′W / 9.8, -47.8 [၇]
လူနာ ၈ ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု ၁၉၆၅ ၁၅၅၀ တိုက်ပြီးပျက်စီး 9°06′N 63°18′W / 9.1, -63.3 [၈]
ရိန်းဂျား ၈
GPN-2000-001979.jpg
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၁၉၆၅ ၃၆၇ ဝင်တိုက်ရန်ရည်ရွယ်သည် 2°38′17″N 24°47′13″E / 2.638, 24.787 [၉]
ရိန်းဂျား ၉
GPN-2000-001979.jpg
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၁၉၆၅ ၃၆၇ ဝင်တိုက်ရန်ရည်ရွယ်သည် 12°49′41″S 2°23′13″W / -12.828, -2.387 [၁၀]
[[လူနာ ၉] ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု ၁၉၆၆ ၁၅၈၀ ဆင်းသက် 7°05′N 64°22′W / 7.08, -64.37 [၁၁]
လူနာ ၁၀
Luna orbiter bus.jpg
ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု ၁၉၆၆ ၁၆၀၀ တိုက်ပြီးပျက်စီး
(ခရီးစဉ်ပြီးဆုံးပြီးနောက်)
 ? [၁၂][၁၃]
လူနာ ၁၁
Luna-11 12.jpg
ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု ၁၉၆၆ ၁၆၄၀ တိုက်ပြီးပျက်စီး  ? [၁၂][၁၄]
လူနာ ၁၂
Luna-11 12.jpg
ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု ၁၉၆၆ ၁၆၇၀ တိုက်ပြီးပျက်စီး  ? [၁၂][၁၅]
လူနာ ၁၃ ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု ၁၉၆၆ ၁၇၀၀ ဆင်းသက် 18°52′N 62°03′W / 18.87, -62.05 [၁၆]
ဆာဗေယာ ၁
Surveyor NASA lunar lander.jpg
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၁၉၆၆ ၂၇၀ ဆင်းသက် 2°28′26″S 43°20′20″W / -2.474, -43.339 [၁၇] LROC page
လူနာအော်ဘစ်တာ ၁
Lunar orbiter 1 (large).jpg
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၁၉၆၆ ၃၈၆ တိုက်ပြီးပျက်စီး
(ခရီးစဉ်ပြီးဆုံးပြီးနောက်)
6°42′N 162°00′E / 6.70, 162 [၁၈]
ဆာဗေယာ ၂
Surveyor NASA lunar lander.jpg
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၁၉၆၆ ၂၉၉၂ တိုက်ပြီးပျက်စီး 5°30′S 12°00′W / -5.5, -12 [၁၉]
လူနာအော်ဘစ်တာ ၂
Lunar orbiter 1 (large).jpg
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၁၉၆၆ ၃၈၅ တိုက်ပြီးပျက်စီး
(ခရီးစဉ်ပြီးဆုံးပြီးနောက်)
3°00′N 119°00′E / 3.0, 119 [၂၀]
လူနာအော်ဘစ်တာ ၃
Lunar orbiter 1 (large).jpg
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၁၉၆၆ ၃၈၆ တိုက်ပြီးပျက်စီး
(ခရီးစဉ်ပြီးဆုံးပြီးနောက်)
14°18′N 97°42′W / 14.3, -97.7 [၂၁]
ဆာဗေယာ ၃
Surveyor 3 on the Moon.jpg
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၁၉၆၇ ၂၈၁[၂၂] ဆင်းသက် 3°00′54″S 23°25′05″W / -3.015, -23.418 [၂၃] LROC page
လူနာအော်ဘစ်တာ ၄
Lunar orbiter 1 (large).jpg
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၁၉၆၇ ၃၈၆ တိုက်ပြီးပျက်စီး
(ခရီးစဉ်ပြီးဆုံးပြီးနောက်)
 ? [၁၂][၂၄]
ဆာဗေယာ ၄
Surveyor NASA lunar lander.jpg
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၁၉၆၇ ၂၈၃ တိုက်ပြီးပျက်စီး 0°24′N 1°20′W / 0.4, -1.33 [၂၅]
အိတ်စပလိုးရား ၃၅ (IMP-E)
IMP-E.jpg
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၁၉၆၇ ၁၀၄.၃ တိုက်ပြီးပျက်စီး  ? [၁၂][၂၆]
လူနာအော်ဘစ်တာ ၅
Lunar orbiter 1 (large).jpg
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၁၉၆၇ ၃၈၆ တိုက်ပြီးပျက်စီး
(ခရီးစဉ်ပြီးဆုံးပြီးနောက်)
3° S 83° W / -3, -83 [၂၇]
ဆာဗေယာ ၅
Surveyor NASA lunar lander.jpg
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၁၉၆၇ ၂၈၁ ဆင်းသက် 1°27′40″N 23°11′42″E / 1.461, 23.195 [၂၈] LROC page
ဆာဗေယာ ၆
Surveyor NASA lunar lander.jpg
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၁၉၆၇ ၂၈၂ ဆင်းသက် 0°29′N 1°24′W / 0.49, -1.40 [၂၉] LROC page
ဆာဗေယာ ၇
Surveyor NASA lunar lander.jpg
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၁၉၆၇ ၂၉၀ ဆင်းသက် 40°52′S 11°28′W / -40.86, -11.47 [၃၀]
လူနာ ၁၄
Luna-11 12.jpg
ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု ၁၉၆၈ ၁၆၇၀ တိုက်ပြီးပျက်စီး  ? [၁၂][၃၁]
အပိုလို ၁၀ LM (Snoopy) လဆင်းယာဉ်
LEM-linedrawing.png
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၁၉၆၉ ၂၂၁၁ တိုက်ပြီးပျက်စီး  ? [၁၂]
(post-mission) [၃၂]
လူနာ ၁၅
Luna-16.jpg
ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု ၁၉၆၉ ၂၇၁၈ တိုက်ပြီးပျက်စီး  ? [၃၃]
အပိုလို ၁၁ LM-5 (Eagle) လဆင်းယာဉ်
5927 NASA.jpg
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၁၉၆၉ ၂၀၃၄ ဆင်းသက် 0°40′27″N 23°28′23″E / 0.6741, 23.4730 [၃၄] LROC page

Image

အပိုလို ၁၁ LM ascent stage[၃၅]
Apollo 17 LM Ascent Stage.jpg
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၁၉၆၉ ၂၁၈၄ တိုက်ပြီးပျက်စီး
(ခရီးစဉ်ပြီးဆုံးပြီးနောက်)
 ? [၃၆]
အပိုလို ၁၂ LM-6 (Intrepid) လဆင်းယာဉ်
Bean Descends Intrepid - GPN-2000-001317.jpg
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၁၉၆၉ ၂၂၁၁ ဆင်းသက် 3°00′45″S 23°25′18″W / -3.0124, -23.4216 [၃၇] LROC page

Image

အပိုလို ၁၂ LM လဆင်းယာဉ်[၃၅]
Apollo 17 LM Ascent Stage.jpg
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၁၉၆၉ ၂၁၆၄ ဝင်တိုက်ရန်ရည်ရွယ်သည် 3°56′S 21°12′W / -3.94, -21.20 [၃၈]
လူနာ ၁၆ လဆင်းယာဉ်[၃၉]
Luna-16.jpg
ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု ၁၉၇၀ < ၅၇၂၇ ဆင်းသက် 0°41′S 56°18′E / -0.68, 56.3 [၄၀]
လူနာ ၁၇ & လူနိုခေါဒ် ၁ ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု ၁၉၇၀ ၅၆၀၀ ဆင်းသက် 38°17′N 35°00′W / 38.28, -35.0 [၄၁]
အပိုလို ၁၃ S-IVB (S-IVB-508)[၄၂]
Saturn IB Second Stage with open LM adapter.jpg
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၁၉၇၀ ၁၃၄၅၄ ဝင်တိုက်ရန်ရည်ရွယ်သည် 2°45′S 27°52′W / -2.75, -27.86 [၄၃]
လူနာ ၁၈
Luna-16.jpg
ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု ၁၉၇၁ ၅၆၀၀ တိုက်ပြီးပျက်စီး 3°34′N 56°30′E / 3.57, 56.5 [၄၄]
လူနာ ၁၉
Luna-22.jpg
ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု ၁၉၇၁ ၅၆၀၀ တိုက်ပြီးပျက်စီး  ? [၁၂][၄၅]
အပိုလို ၁၄ S-IVB (S-IVB-509)
Saturn IB Second Stage with open LM adapter.jpg
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၁၉၇၁ ၁၄၀၁၆ ဝင်တိုက်ရန်ရည်ရွယ်သည် 8°05′S 26°01′W / -8.09, -26.02[၄၆] LROC page

Full image

အပိုလို ၁၄ LM-8 (Antares) လဆင်းယာဉ်
LRO Apollo14 landing site 369228main ap14labeled 540.jpg
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၁၉၇၁ ၂၁၄၄ ဆင်းသက် 3°38′43″S 17°28′17″W / -3.6453, -17.4714[၄၇]
အပိုလို ၁၄ LM-8 လဆင်းယာဉ်[၃၅]
Apollo 17 LM Ascent Stage.jpg
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၁၉၇၁ ၂၁၃၂ ဝင်တိုက်ရန်ရည်ရွယ်သည် 3°25′S 19°40′W / -3.42, -19.67[၄၈]
အပိုလို ၁၅ S-IVB (S-IVB-510)
Saturn IB Second Stage with open LM adapter.jpg
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၁၉၇၁ ၁၄၀၃၆ ဝင်တိုက်ရန်ရည်ရွယ်သည် 1°31′S 11°49′W / -1.51, -11.81[၄၉]
အပိုလို ၁၅ LM-10 (Falcon) လဆင်းယာဉ်
Apollo16LM.jpg
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၁၉၇၁ ၂၈၀၉ ဆင်းသက် 26°07′56″N 3°38′02″E / 26.1322, 3.6339[၅၀]
အပိုလို ၁၅ လူနာရိုဗာ
Apollo15LunarRover.jpg
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၁၉၇၁ ၄၆၂ ဆင်းသက် 26°05′N 3°40′E / 26.08, 3.66
အပိုလို ၁၅ LM-10 လဆင်း (Falcon) ယာဉ်[၃၅]
Apollo 17 LM Ascent Stage.jpg
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၁၉၇၁ ၂၁၃၂ ဝင်တိုက်ရန်ရည်ရွယ်သည် 26°22′N 0°15′E / 26.36, 0.25[၅၁]
အပိုလို ၁၅ ဂြိုဟ်တုခွဲ
Apollo 15 Subsatellite.jpg
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၁၉၇၁ ၃၆ တိုက်ပြီးပျက်စီး
(ခရီးစဉ်ပြီးဆုံးပြီနောက်)
 ?[၁၂][၅၂]
လူနာ ၂၀ လဆင်းယာဉ်[၃၉]
Luna-16.jpg
ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု ၁၉၇၂ < ၅၇၂၇ ဆင်းသက် 3°34′N 56°30′E / 3.57, 56.5[၅၃] LROC page

Image

အပိုလို ၁၆ S-IVB (S-IVB-511)
Saturn IB Second Stage with open LM adapter.jpg
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၁၉၇၂ ၁၄၀၀၂ ဝင်တိုက်ရန်ရည်ရွယ်သည် 1°18′N 23°48′W / 1.3, -23.8[၅၄]
အပိုလို ၁၆ LM-11 (Orion) လဆင်းယာဉ်
Apollo16LM.jpg
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၁၉၇၂ ၂၇၆၅ ဆင်းသက် 8°58′23″S 15°30′01″E / -8.9730, 15.5002[၅၅]
အပိုလို ၁၆ လူနာရိုဗာ
Apollo15LunarRover.jpg
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၁၉၇၂ ၄၆၂ ဆင်းသက် 8°58′S 15°31′E / -8.97, 15.51
အပိုလို ၁၆ LM-11 (Orion) လဆင်းယာဉ်[၃၅]
Apollo 17 LM Ascent Stage.jpg
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၁၉၇၂ ၂၁၃၈ တိုက်ပြီးပျက်စီး
(ခရီးစဉ်ပြီးဆုံးပြီးနောက်)
 ?[၅၆]
အပိုလို ၁၆ ဂြိုဟ်တုခွဲ
Apollo 15 Subsatellite.jpg
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၁၉၇၂ ၃၆ တိုက်ပြီးပျက်စီး
(ခရီးစဉ်ပြီးဆုံးပြီးနောက်)
 ?[၁၂][၅၇]
အပိုလို ၁၇ S-IVB (S-IVB-512)
Saturn IB Second Stage with open LM adapter.jpg
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၁၉၇၂ ၁၃၉၆၀ ဝင်တိုက်ရန်ရည်ရွယ်သည် 4°13′S 12°19′W / -4.21, -12.31[၅၈]
အပိုလို ၁၇ LM-12 (Challenger) လဆင်းယာဉ်
Apollo16LM.jpg
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၁၉၇၂ ၂၇၉၈ ဆင်းသက် 20°11′27″N 30°46′18″E / 20.1908, 30.7717[၅၉] LROC page

Image

အပိုလို ၁၇ လူနာရိုဗာ
Apollo15LunarRover.jpg
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၁၉၇၂ ၄၆၂ ဆင်းသက် 20°10′N 30°46′E / 20.17, 30.77
အပိုလို ၁၇ LM-12 (Challenger) လဆင်းယာဉ်[၃၅]
Apollo 17 LM Ascent Stage.jpg
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၁၉၇၂ ၂၁၅၀ Intent.
တိုက်ပြီးပျက်စီး
19°58′N 30°30′E / 19.96, 30.50[၆၀]
လူနာ ၂၁ & လူနိုခေါ့ဒ် ၂[၆၁] ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု ၁၉၇၃ ၄၈၅၀ ဆင်းသက် 25°51′N 30°27′E / 25.85, 30.45[၆၂]
အိတ်စ်ပလိုးရား ၄၉ (RAE-B)
RAE B.jpg
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၁၉၇၃ ၃၂၈ တိုက်ပြီးပျက်စီး  ?[၁၂][၆၃]
လူနာ ၂၂
Luna-22.jpg
ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု ၁၉၇၄ ၄၀၀၀ တိုက်ပြီးပျက်စီး  ?[၁၂][၆၄]
လူနာ ၂၃ ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု ၁၉၇၄ ၅၆၀၀ ဆင်းသက် ~12.75ºN, ~62.2ºE[၆၅] LROC page

Image

လူနာ ၂၄ လဆင်းယာဉ်[၃၉] ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု ၁၉၇၆ < ၅၈၀၀ ဆင်းသက် 12°45′N 62°12′E / 12.75, 62.2[၆၆] LROC page

Image

Hagoromo / ဟီတန် [၆၇]
Hiten.gif
ဂျပန် ၁၉၉၀ ၁၂ တိုက်ပြီးပျက်စီး
(orbit / crash
not confirmed)
 ?[၆၈]
ဟီတန်
Hiten.gif
ဂျပန် ၁၉၉၃ ၁၄၃ Intent.
တိုက်ပြီးပျက်စီး
34°18′S 55°36′E / -34.3, 55.6[၆၉]
လူနာပရိုစပက်တာ
Lunar Prospector orbiter.jpg
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၁၉၉၈ ၁၂၆ Intent.
တိုက်ပြီးပျက်စီး
87°42′S 42°21′E / -87.7, 42.35[၇၀][၇၁]
စမတ်-၁
SMART-1 Impact flash.jpg
18 ESA nations ၂၀၀၆ ၃၀၇ Intent.
တိုက်ပြီးပျက်စီး
34°14′S 46°12′W / -34.24, -46.2[၇၂]
လဆောင့်ယာဉ် (MIP) / ချန်ဒရာယန်-၁
Chandrayaan-1.jpg
အိန္ဒိယ ၂၀၀၈ ၃၅ Intent.
တိုက်ပြီးပျက်စီး
89° S 30° W / -89, -30[၇၃][၇၄][၇၅]
ဆလင်း Rstar (အိုကီနာ) ဂျပန် ၂၀၀၉ ၅၃ တိုက်ပြီးပျက်စီး 28°12′47″N 159°01′59″W / 28.213, -159.033[၇၆][၇၇][၇၈]
ချန်အဲ-၁
Chang e 1.jpg
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ၂၀၀၉ 2000[၇၉] Intent.
တိုက်ပြီးပျက်စီး
1°30′S 52°22′E / -1.50, 52.36[၈၀][၈၁]
ချန်ဒရာယန်-၁
Chandrayaan-1.jpg
အိန္ဒိယ ၂၀၀၉ ၁,၃၈၀ ခရီးစဉ်အတွင်းပျက်စီး  ?[၈၂]
ဆလင်း (ကာဂူယာ) ပင်မလပတ်ယာဉ်r ဂျပန် ၂၀၀၉ ၁၉၈၄[၇၉] Intent.
တိုက်ပြီးပျက်စီး
65°30′S 80°30′E / -65.5, 80.5[၈၃][၈၄][၈၅]
LCROSS Shepherding အာကာသယာဉ်
LCROSS Centaur.jpg
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၂၀၀၉ ၇၀၀ Intent.
တိုက်ပြီးပျက်စီး
84°43′44″S 49°21′36″W / -84.729, -49.36,
-3.80909 km elevation
(Cabeus crater) [၈၆][၈၇]
LCROSS စင်တော်
LCROSS Centaur 1.jpg
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၂၀၀၉ ၂၂၇၀ Intent.
တိုက်ပြီးပျက်စီး
84°40′30″S 48°43′30″W / -84.675, -48.725,
-3.82693 km elevation
(Cabeus crater) [၈၈][၈၉]
GRAIL
GRAIL.jpg
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၂၀၁၂ ၁၃၂.၆ တိုက်ပြီးပျက်စီးCrashed
(ခရီးစဉ်ပြီးဆုံးပြီးနောက်)
75°37′N 26°38′W / 75.62, -26.63[၉၀]
Total estimated dry mass (kg) 178,796

ဓာတ်ပုံပြခန်း[ပြင်​ဆင်​ရန်​]

ဆင်းသက်နေရာအချို့အား ပြသထားသည့် လမြေပုံ (အကြီးချဲ့ရန်နှိပ်ပါ)
Alan Bean ရိုက်ကူးခဲ့သော လပေါ်ရှိSurveyor 3ပုံ
Locations of large artificial objects on the Moon superimposed on data from the Clementine (spacecraft) mission in equirectangular projection.
Locations of retro reflector experiments
Lunar Laser Ranging Experiment (LRRR)

ကြည့်ရန်[ပြင်​ဆင်​ရန်​]

မှတ်ချက်[ပြင်​ဆင်​ရန်​]

 1. Slava G. Turyshev - From Quantum to Cosmos: Fundamental Physics Research in Space (2009) - Page 300
 2. NASA NSSDC Master Catalog - Luna 2. Retrieved on 2010-12-24
 3. NASA NSSDC Master Catalog - Ranger 4. Retrieved on 2010-12-23
 4. NASA NSSDC Master Catalog - Ranger 6. Retrieved on 2010-12-24
 5. NASA NSSDC Master Catalog - Ranger 7. Retrieved on 2010-12-24
 6. NASA NSSDC Master Catalog - Luna 5. Retrieved on 2010-12-24
 7. NASA NSSDC Master Catalog - Luna 7. Retrieved on 2010-12-24
 8. NASA NSSDC Master Catalog - Luna 8. Retrieved on 2010-12-24
 9. NASA NSSDC Master Catalog - Ranger 8. Retrieved on 2010-12-24
 10. NASA NSSDC Master Catalog - Ranger 9. Retrieved on 2010-12-24
 11. NASA NSSDC Master Catalog - Luna 9. Retrieved on 2010-12-24
 12. ၁၂.၀၀ ၁၂.၀၁ ၁၂.၀၂ ၁၂.၀၃ ၁၂.၀၄ ၁၂.၀၅ ၁၂.၀၆ ၁၂.၀၇ ၁၂.၀၈ ၁၂.၀၉ ၁၂.၁၀ ၁၂.၁၁ Spacecraft was in lunar orbit but is assumed to have decayed from orbit and crashed into the moon, location unknown.
 13. NASA NSSDC Master Catalog - Luna 10. Retrieved on 2010-12-24
 14. NASA NSSDC Master Catalog - Luna 11. Retrieved on 2010-12-24
 15. NASA NSSDC Master Catalog - Luna 12. Retrieved on 2010-12-24
 16. NASA NSSDC Master Catalog - Luna 13. Retrieved on 2010-12-24
 17. NASA NSSDC Master Catalog - Surveyor 1. Retrieved on 2010-12-24
 18. NASA NSSDC Master Catalog - Lunar Orbiter 1. Retrieved on 2010-12-24
 19. NASA NSSDC Master Catalog - Surveyor 2. Retrieved on 2010-12-24
 20. NASA NSSDC Master Catalog - Lunar Orbiter 2. Retrieved on 2010-12-24
 21. NASA NSSDC Master Catalog - Lunar Orbiter 3. Retrieved on 2010-12-24
 22. Apollo 12 returned about 10 kg of the Surveyor 3's original landing mass of 302 kg to Earth to study the effects of long term exposure.
 23. NASA NSSDC Master Catalog - Surveyor 3. Retrieved on 2010-12-24
 24. NASA NSSDC Master Catalog - Lunar Orbiter 4. Retrieved on 2010-12-24
 25. NASA NSSDC Master Catalog - Surveyor 4. Retrieved on 2010-12-24
 26. NASA NSSDC Master Catalog - Explorer 35 (IMP-E). Retrieved on 2010-12-24
 27. NASA NSSDC Master Catalog - Lunar Orbiter 5. Retrieved on 2010-12-24
 28. NASA NSSDC Master Catalog - Surveyor 5. Retrieved on 2010-12-24
 29. NASA NSSDC Master Catalog - Surveyor 6. Retrieved on 2010-12-24
 30. NASA NSSDC Master Catalog - Surveyor 7. Retrieved on 2010-12-24
 31. NASA NSSDC Master Catalog - Luna 14. Retrieved on 2010-12-24
 32. NASA NSSDC Master Catalog - Apollo 10 LM(Snoopy) descent stage. Retrieved on 2010-12-24
 33. NASA NSSDC Master Catalog - Luna 15. Retrieved on 2010-12-25
 34. NASA NSSDC Master Catalog - Apollo 11 LM descent stage. Retrieved on 2010-12-25
 35. ၃၅.၀ ၃၅.၁ ၃၅.၂ ၃၅.၃ ၃၅.၄ ၃၅.၅ The ascent stage of Apollo 10 was commanded to fire its engine, left lunar orbit and entered solar orbit. The ascent stage of အပိုလို ၁၁ was left in orbit and thereafter its orbit decayed and it crashed onto the moon at an unknown location. The Apollo 16 ascent stage failed to crash onto moon when commanded and it decayed from orbit at a later date and also crashed at an unknown location. The ascent stages of the remaining successful missions (Apollo 12, 14, 15, and 17) were each deliberately crashed onto the moon. Apollo 13's complete Apollo Lunar Module re-entered Earth's atmosphere after having served as a lifeboat during the aborted mission.
 36. NASA NSSDC Master Catalog - Apollo 11 LM ascent stage. Retrieved on 2010-12-25
 37. NASA NSSDC Master Catalog - Apollo 12 LM descent stage. Retrieved on 2010-12-25
 38. NASA NSSDC Master Catalog - Apollo 12 LM ascent stage. Retrieved on 2010-12-25
 39. ၃၉.၀ ၃၉.၁ ၃၉.၂ Luna program sample return mission; mass listed is for both ascent and descent stages, though only the descent stage was left on the moon.
 40. NASA NSSDC Master Catalog - Luna 16 descent stage. Retrieved on 2010-12-25
 41. NASA NSSDC Master Catalog - Luna 17/Lunokhod 1. Retrieved on 2010-12-25
 42. Astronautix.com, Apollo 13: The S-IVB/IU impacted the lunar surface at 8:10 p.m. EST on April 14 at a speed of 259 meters per second (incorrect, should probably be 2590 meters/sec), […] 137.1 kilometers from the Apollo 12 seismometer.
 43. NASA NSSDC Master Catalog - Apollo 13 S-IVB. Retrieved on 2010-12-25
 44. NASA NSSDC Master Catalog - Luna 18. Retrieved on 2010-12-25
 45. NASA NSSDC Master Catalog - Luna 19. Retrieved on 2010-12-25
 46. NASA NSSDC Master Catalog - Apollo 14 SIVB. Retrieved on 2011-01-01
 47. NASA NSSDC Master Catalog - Apollo 14 LM descent stage. Retrieved on 2011-01-01
 48. NASA NSSDC Master Catalog - Apollo 14 LM ascent stage. Retrieved on 2011-01-01
 49. NASA NSSDC Master Catalog - Apollo 15 SIVB. Retrieved on 2011-01-01
 50. NASA NSSDC Master Catalog - Apollo 15 LM descent stage. Retrieved on 2011-01-01
 51. NASA NSSDC Master Catalog - Apollo 15 LM ascent stage. Retrieved on 2011-01-01
 52. NASA NSSDC Master Catalog - Apollo 15 subsatellite. Retrieved on 2011-01-01
 53. NASA NSSDC Master Catalog - Luna 20. Retrieved on 2011-01-01
 54. NASA NSSDC Master Catalog - Apollo 16 S-IVB. Retrieved on 2011-01-01
 55. NASA NSSDC Master Catalog - Apollo 16 descent stage. Retrieved on 2011-01-01
 56. NASA NSSDC Master Catalog - Apollo 16 ascent stage. Retrieved on 2011-01-01
 57. NASA NSSDC Master Catalog - Apollo 16 Subsatellite. Retrieved on 2011-01-01
 58. NASA NSSDC Master Catalog - Apollo 17 S-IVB. Retrieved on 2011-01-01
 59. NASA NSSDC Master Catalog - Apollo 17 descent stage. Retrieved on 2011-01-01
 60. NASA NSSDC Master Catalog - Apollo 17 ascent stage. Retrieved on 2011-01-01
 61. Lander and rover weighed 1814 kg; the rest assumed to have decayed in orbit and impacted the moon.
 62. NASA NSSDC Master Catalog - Luna 21/Lunokhod 2. Retrieved on 2011-01-01
 63. NASA NSSDC Master Catalog - Explorer 49/RAE-B. Retrieved on 2011-01-01
 64. NASA NSSDC Master Catalog - Luna 22. Retrieved on 2011-01-01
 65. NASA NSSDC Master Catalog - Luna 23. Retrieved on 2011-01-01
 66. NASA NSSDC Master Catalog - Luna 24. Retrieved on 2011-01-01
 67. Was injected into lunar orbit in 1990, assumed to have decayed from orbit.
 68. NASA NSSDC Master Catalog - Hagoromo/Hiten Orbiter. Retrieved on 2011-01-01
 69. NASA NSSDC Master Catalog - Hiten. Retrieved on 2011-01-01
 70. NASA NSSDC Master Catalog - Lunar Prospector. Retrieved on 2011-01-01
 71. University of Texas Engineering News - Lunar Prospector Impact Location Estimate. Retrieved on 2011-01-01
 72. NASA NSSDC Master Catalog - SMART 1. Retrieved on 2011-01-01
 73. MIP was crash-landed on the Shackleton crater
 74. NASA NSSDC Master Catalog - Moon Impact Probe / Chandrayaan 1. Retrieved on 2011-01-01
 75. Frontline India's National Magazine - Moon Mystery - Moon Impact Probe impact coordinates. Retrieved on 2011-01-01
 76. JAXA Press Release (PDF) (in Japanese). JAXA (2009-02-18). Retrieved on 2009-02-20
 77. NASA NSSDC Master Catalog - Okina (Rstar) - Kaguya. Retrieved on 2011-01-01
 78. JAXA 18 February 2009 SELENE status - Okina (Rstar) impact estimate position - (page 3 in Japanese translated with Babelfish). Retrieved on 2011-01-01
 79. ၇၉.၀ ၇၉.၁ Upcoming International Missions to the Moon (PPT). NASA (2007-01-11). Retrieved on 2009-04-12။ / cf. 2.3t with fuel (Spacecrafts launched in 2007. Retrieved on 2009-04-12။)
 80. NASA NSSDC Master Catalog - Chang'e 1. Retrieved on 2011-01-01
 81. China People's Daily Online, 2 March 2009 - Chang'e-1 impacts moon (coordinates). Retrieved on 2011-01-01
 82. NASA NSSDC Master Catalog - Chandrayaan 1. Retrieved on 2011-01-01
 83. JAXA HOT TOPICS. JAXA (2009-06-11). Retrieved on 2009-06-11
 84. NASA NSSDC Master Catalog - KAGUYA (SELENE). Retrieved on 2011-01-01
 85. JAXA Selenological & Engineering Explorer - KAGUYA (SELENE) impact coordinates. Retrieved on 2011-01-01
 86. Guide to Seeing the LCROSS Lunar Impact. Retrieved on 2009-10-27
 87. NASA NSSDC Master Catalog - LCROSS Shepherding Spacecraft. Retrieved on 2011-01-01
 88. Guide to Seeing the LCROSS Lunar Impact. Retrieved on 2009-10-27
 89. NASA NSSDC Master Catalog - LCROSS Centaur. Retrieved on 2011-01-01
 90. NASA Probes Prepare for Mission-Ending Moon Impact. Retrieved on 2012-12-13

ပြင်ပချိတ်ဆက်ရန်[ပြင်​ဆင်​ရန်​]

Template:ဂြိုဟ်စူးစမ်းလေ့လာရေး Template:Space exploration lists and timelines